You are currently viewing WYKŁAD AD. DR ROMANA LEWANDOWSKIEGO / Na peryferiach kultury i natury. Sztuka na styku bio-, techno- i mediasfery.

WYKŁAD AD. DR ROMANA LEWANDOWSKIEGO / Na peryferiach kultury i natury. Sztuka na styku bio-, techno- i mediasfery.

WYKŁAD

Na peryferiach kultury i natury.
Sztuka na styku bio-, techno- i mediasfery.
Prowadzenie: ad. dr Roman Lewandowski

17 stycznia/ g. 12.00 
Galeria Kameralna / ul. Partyzantów 31a.

Wykład poświęcony jest problematyce obrazowania świata natury we współczesnych praktykach artystycznych. Obowiązujący przez stulecia wzorzec, przeciwstawiający sobie naturę i kulturę, był rezultatem antropocentrycznej optyki stawiającej wszystko, co ludzkie, nad tym, co nie-ludzkie. Pokłosiem tego stanowiska było uprzedmiotowienie natury, mimo że nie jest ona przecież dziełem człowieka i w jej obrębie „nie wszyscy aktorzy” są ludźmi. Sytuacja ta jeszcze bardziej uległa erozji, kiedy do świata ludzkiego przeniknęły narzędzia i instrumenty techno- oraz media-sfery. Sztuka ostatnich dekad zarówno reflektuje tę problematykę, jak i dynamicznie wchodzi w relacje z nowym bio- i cyber-środowiskiem. Na wykładzie zostaną zaprezentowane prace m.in. Yoko Ono, Arnulfa Rainera, Teresy Murak, Olafura Eliassona, Damiena Hirsta, Helen Chadwick i Eduardo Kaca.

Roman Lewandowski
Adiunkt na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych i wykładowca na Wydziale Intermediów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, kurator Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W latach 2001 – 2002 prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Jest autorem ponad 250 publikacji poświęconych sztuce w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 200 wystaw w Polsce i za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i in). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach 2004- 2006 był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki.

Dodaj komentarz