You are currently viewing CYKL SPOTKAŃ i WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW i ANIMATORÓW

CYKL SPOTKAŃ i WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW i ANIMATORÓW

CYKL SPOTKAŃ i WARSZTATÓW
DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW i ANIMATORÓW

STACJA EDUkreacja

“STACJA EDUkreacja” jest projektem zakładającym realizację trzech cykli różnorodnych tematycznie spotkań warsztatowych w kontakcie ze sztuką, dedykowanych nauczycielom_kom przedmiotów artystycznych i humanistycznych oraz pracownikom_czkom kadry kultury: edukatorom_kom, animatorom_kom, także tym, którzy pracują z osobami dysfunkcyjnymi.

Do poprowadzenia warsztatów zaprosiliśmy uznanych_ne specjalistów_stki z następującymi tematami:

1. Elżbieta Sala-Hołubowicz
„KULTURA NIE WYKLUCZA” / czerwiec,

2. Maria Parczewska i Janusz Byszewski
„POMIĘDZY PIĘKNEM A SPRAWCZOŚCIĄ.
Warsztaty o sztuce współczesnej / wrzesień

3. Beata Marcinkowska
„OD ZAKŁOPOTANIA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA.
PERCEPCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ” / listopad

Celem projektu jest wskazanie przestrzeni do rozwoju osobistego uczestników_czek, którzy czują potrzebę pogłębienia wiedzy, dialogu i wymiany doświadczeń z innymi. Punktem wyjścia do udziału w warsztatach jest analiza dotychczasowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, przewartościowanie własnych założeń oraz chęć wprowadzenia zmian poprzez wypracowanie nowych rozwiązań. Spotkania dedykowane są wszystkim tym, którzy poszukują inspiracji i nieszablonowych metod (współ)pracy ze swoimi podopiecznymi.

AKTUALNA OFERTA

Termin / 13 - 15 września 2024
Godzina / 11:00 / czas trwania ok. 7 h

POMIĘDZY PIĘKNEM A SPRAWCZOŚCIĄ
WARSZTATY O SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ
Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli
i pracowników kadry kultury

prowadzenie / Maria Parczewska i Janusz Byszewski

Miejsce /  Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 
Galeria Kameralna
w Słupsku (ul. Partyzantów 31a)

Centrum Aktywności Twórczej
w Ustce (ul. Zaruskiego 1a)

oraz przestrzeń publiczna

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby pracujące z grupami, czy to w charakterze wychowawców, nauczycieli przedmiotów artystycznych, czy też edukatorów kultury.

OPIS SZKOLENIA

Warsztaty realizować będą autorzy programu LET (Laboratorium Edukacji Twórczej CSW ZU 1989 – 2018) i wykładowcy akademiccy min. Instytutu Kultury Polskiej UW, którzy od 30 lat prowadzą szkolenia osób pracujących zawodowo z różnymi z grupami, także dysfunkcyjnymi.

Słowo „twórcze” zawarte w nazwie Laboratorium odnosi się do postawy pozaartystycznej – potrzeby i gotowości do przełamywania stereotypów zarówno w myśleniu, jak i działaniu. Adresatami tych warsztatów są przede wszystkim osoby, które zawodowo związane są z aktywnością pedagogiki artystycznej i animacji kultury.

Punktem wyjścia do uczestnictwa w warsztatach, jest osobista refleksja, że możemy więcej, niż początkowo myśleliśmy, że możemy. To doświadczenie odnosi się do procesu uruchamiania potencjału drzemiącego w każdym z nas i nie mającego nic wspólnego z tzw. talentem artystycznym.

Jednym z założeń proponowanych działań jest także poszukiwanie odpowiedzi (zarówno praktycznej, jak i teoretycznej) na pytanie: jakie sposoby budowania relacji decydują o wzmacnianiu samodzielności, spontaniczności, otwartości tych, z którymi pracujemy, a jakie nasze postawy jako pedagogów hamują rozwój grupy?

Inicjowane działania wychodzą naprzeciw potrzebom nowego, nieszablonowego i wartościowego doświadczenia czegoś, co wykracza poza praktykę życia codziennego, poza rutynę zawodową, poza przyzwyczajenia, utarte schematy i standardy pracy pedagoga.

Propozycja zakłada dostosowanie poszczególnych działań do potrzeb konkretnej grupy uczestników szkolenia, w trakcie jego realizacji.

OBSZARY PROBLEMOWE

1. Portret, autoportret, czyli obraz Ja.

2. Ja w grupie, ja na tle grupy – relacje, komunikacja

3. Wartości i inne ważne tematy z punktu widzenia specyfiki grupy

4. Nowe języki sztuki i niekonwencjonalne tworzywa np. instalacja, poezja wizualna, książka artystyczna itp.

5. Projektowanie przez uczestników schematu własnych działań.

6. Wykłady, prezentacje i dyskusje.

Maria Parczewska

Psycholożka, projektantka, nauczycielka akademicka.

Po latach praktyki terapeutycznej, od 1990 do 2017 roku współtworzyła program edukacyjno – artystyczny Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Prowadzi warsztaty twórcze, wykłady, szkolenia współpracując z wieloma instytucjami, także europejskimi. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest autorką publikacji i artykułów z zakresu animacji kultury i kreatywności w Polsce i za granicą.

Przez lata współpracowała z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Studiami Kuratorskimi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałem Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz do 2022 r. z Instytutem Kultury Polskiej UW.

Projektuje książki, plakaty, wydawnictwa artystyczne oraz biżuterię. Prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Plakatu, Muzeum Etnograficznego i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Nagrody: Nagroda Specjalna Ministra Kultury,1993 ; Nagroda Nordyckiej Rady Ministrów PÓŁNOC 98, za plakat i wydawnictwo dotyczące obchodów roku skandynawskiego w Polsce,1998; Nagroda Nordyckiej Rady Ministrów,1998 (wspólnie z Januszem Byszewskim, za program edukacji twórczej); Odznaczenie Ministra Kultury Zasłużony dla kultury polskiej, 2005; Odznaczenie Zasłużony dla Kultury Śląska 2018.

Matka dwóch dorosłych synów.

Janusz Byszewski

Niezależny twórca, projektant sytuacji twórczych, animator kultury (do 2015), wykładowca, kurator. Współzałożyciel grupy pARTner (1983–1990); założyciel Laboratorium Edukacji Twórczej CSW ZU (1989–2018). Twórca kilkudziesięciu projektów w Polsce i za granicą, m.in. w Singapurze, Finlandii, Szwecji, Rosji, USA. Dwukrotny stypendysta MKiDN oraz United States Information Agency. Laureat wielu nagród m.in. First Prize III International Colour Design (Stuttgart); Zasłużony dla kultury polskiej; Museum horizon (Szwecja); Srebrny Medal Gloria Artis.

Udział jest BEZPŁATNY!

WYMAGANE ZAPISY za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 września 2024 r. skanem na adres e-mail:
[email protected]

Uwaga. Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Z danej placówki / instytucji mogą uczestniczyć w warsztatach 2 osoby.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem – chęć uczestnictwa wiąże się z jego akceptacją i przestrzeganiem.

 

NADCHODZĄCA OFERTA

2-dniowe warsztaty / / listopad

OD ZAKŁOPOTANIA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA. PERCEPCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

prowadzenie / Beata Marcinkowska

WARSZTATY ZREALIZOWANE

1-dniowe warsztaty

15 czerwca 2024 / 10:30
czas trwania ok. 6 h

Miejsce: BGSW / Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ul. Zaruskiego 1a

 

KULTURA NIE WYKLUCZA

prowadzenie / Elżbieta Sala-Hołubowicz

Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie kadry/pracowników/edukatorów do prowadzenia działań z obszaru edukacji kulturowej adresowanych do osób zmagających się z trudnościami o charakterze psychicznym, jak również udzielenie wsparcia merytorycznego w tworzeniu projektów, które mogłyby przyczynić się do zmiany w sposobie postrzegania i traktowania osób chorujących psychicznie, z diagnozą ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. To zadanie wydaje się szczególnie ważne w związku z corocznym wzrostem w Polsce liczby dzieci i młodzieży zmagających się z trudnościami emocjonalnymi i wymagających leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.

PRZEBIEG SPOTKANIA

Wykład
„Wystarczająco dobre” środowisko kultury. Znaczenie receptywności instytucji kultury. (45 min)

Warsztat nr 1
1 /
Potencjał dezintegracji. Projekty edukacyjne dla nastolatków z trudnościami emocjonalnymi.

Warsztat nr 2
2 / „Tego nie robi się kotu” — Dzieci chorujące psychicznie w instytucji kultury.

3 / Świat po katastrofie — dlaczego osoby po przeżytych kryzysach psychotycznych potrzebują instytucji kultury?

4 / Zajęcia dla seniorów chorujących psychicznie.

Warsztat nr 3
5 / Poznaj nas z bliska. Edukacja włączająca osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

6 / Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jako pełnoprawni uczestnicy i twórcy kultury.

Każdy z warsztatów trwa 1,5 godziny zegarowe

OPIS SZKOLENIA

Podczas szkolenia prowadząca zamierza:

a) Przedstawić wizję kultury, jaka stoi za edukacją włączającą osoby zmagające się z dysfunkcjami o charakterze psychicznym oraz uzasadnić, dlaczego tego typu działania są ważne dla każdego uczestnika kultury.

b) Scharakteryzować grupy docelowe: osoby chorujące psychicznie, osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Celem nie będzie jednak dostarczanie kryteriów do diagnozowania, ale zaproponowanie psychoanalitycznego sposobu rozumienia zjawisk mentalnych, które zakłada istnienie pewnego kontinuum i możliwości odwołania się do własnych przeżyć, w celu zrozumienia innej osoby.

c) Opowiedzieć o procesie edukacyjnym z perspektywy zjawisk na poziomie interpersonalnym i intrapsychicznym (Co dzieje się np. z zespołem instytucji, do której wkracza grupa dzieci chorujących psychicznie, jakie to uczucia i mechanizmy może uruchamiać w osobach pracujących w instytucji?). Jak będąc świadomym tych zjawisk przeciwdziałać zagrożeniom? W jaki sposób korzystać z własnych odczuć dla dobra procesu edukacyjnego?

d) Podać przykłady konkretnych projektów i scharakteryzować etapy ich realizacji. Wskazać na praktyczne zalecenie dotyczące realizacji projektów edukacyjnych dla w/w grup.

e) Opisać metodę pracy stworzoną przez prowadzącą na potrzeby takich działań. Zaproponować uczestnikom szkolenia stworzenie przykładowych scenariuszy zajęć w oparciu o przedstawioną metodę.

Proponowana perspektywa może wzbogacać spojrzenie na każdy proces edukacyjny, jednak w przypadku pracy z osobami wzbudzającymi więcej uczuć: fantazji, leków, uprzedzeń, może okazać się najbardziej pomocna.

Elżbieta Sala-Hołubowicz (1984)

superwizorka i certyfikowana terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej; psycholożka, filozofka, prezeska Małopolskiego-Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi zajęcia w ramach kursu uzupełniającego z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanego przez Ośrodek Badań Edukacji i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Kierowała Działem Edukacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (w latach 2011-2016) oraz prowadziła zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współkuratorka (obok Magdaleny Mazik) wystawy „Prywatne wnętrze. Wystawa obrazów i rysunków ze zbiorów Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie” prezentowanej w MOCAK-u, w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, na Zamku Książ. Jest redaktorką publikacji „Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem kreatywności” (2014) oraz autorka licznych artykułów naukowych z zakresu arteterapii, edukacji kulturalnej, psychoanalitycznej teorii sztuki i historii ruchu kobiecego w Polsce. Jest w trakcie tworzenia Centrum Aktywności Twórczej im. D.W. Winnicotta, wspierającego wszechstronny rozwój psychoterapeutek i psychoterapeutów, przyjaznego dla twórczych spotkań osób pracujących w różnych nurtach terapeutycznych. 

www.esh.edu.pl/o-mnie/

Koordynatorka projektu / Małgorzata Różańska

Partnerzy