Bilet normalny / na 1 galerię / 10 zł
Bilet ulgowy / na 1 galerię / 7 zł
Bilet normalny / na 3 galerie / 17 zł
Bilet ulgowy / na 3 galerie / 13 zł
Bilet grupowy / na 1 galerię (min. 10 os.) / 5 zł

ze "Słupską Kartą Mieszkańca",
"Z Biblioteką do Kultury",
"Kartą Dużej Rodziny"
"Kartą Turysty"

Bilet normalny / na 1 galerię / 8 zł
Bilet ulgowy / na 1 galerię / 5 zł
Bilet normalny / na 3 galerie / 15 zł
Bilet ulgowy / na 3 galerie / 11 zł

ze "Słupską Kartą Mieszkańca",
"Kartą Dużej Rodziny 3+ Gminy Słupsk"
"Kartą Seniora Gminy Słupsk"

Wejście bezpłatne
do trzech salonów wystawowych

z "Ustecką Kartą Mieszkańca"
lub dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Ustce

Wejście bezpłatne
do CAT w Ustce

* Informacje o ulgach i wejściach bezpłatnych u opiekuna ekspozycji
na podstawie Zarządzenia Dyrektora BGSW

Dniem bezpłatnego wejścia na wystawy jest CZWARTEK