BIP.BGSW.PL

_________________________________________________________________________________________________

20.08.2018

Modernizacja zabytkowej Baszty Czarownic – obiektu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku
Podlegający Ustawie, data zakończenia: 05.09.2018 13:00

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 606324-N-2018 z dnia 2018-08-20 powyżej 30 000 euro:
„Modernizacja zabytkowej Baszty Czarownic – obiektu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. „
Termin składania ofert 05 września 2018 roku, godz. 13.00

W załączeniu :

 

_________________________________________________________________________________________________

28  lipca 2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej :

„Wykonanie prac budowlano -renowacyjnych schodów zewnętrznych w tym naprawa  balustrad zabytkowego obiektu Baszty Czarownic w Słupsku, przy ul. Francesco Nullo 8”.

_________________________________________________________________________________________________

28  lipca 2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej :

„Wymiana dwóch jętek konstrukcyjnych więźby dachowej na elewacji szczytowej  zachodniej zabytkowego budynku  Baszty Czarownic w Słupsku, przy ul. Francesco Nullo 8 wraz z zabezpieczeniem przed ptakami.”

_________________________________________________________________________________________________

19  lipca 2017 r.
Zaproszenia do składania ofert na:

Wymianę dwóch jętek konstrukcyjnych więźby dachowej na elewacji szczytowej zachodniej zabytkowego budynku Baszty Czarownic w Słupsku, przy ul. Francesco Nullo 8 wraz z zabezpieczeniem przed ptakami”

 

1. Zaproszenie od złożenia oferty na wymianę jętek
2. Formularz oferty – Załącznik Nr 1
3. Przedmiar robót – Załącznik Nr 2
4. Wzór umowy – Załącznik Nr 3
5. Wykaz osób – Załącznik Nr 4

_________________________________________________________________________________________________

19  lipca 2017 r.
Zaproszenia do składania ofert na :

„Wykonanie prac budowlano -renowacyjnych schodów zewnętrznych w tym naprawie balustrad zabytkowego obiektu Baszty Czarownic w Słupsku, przy ul. Francesco Nullo 8”

1. Zaproszenie od złożenia oferty na remont schodów i balustrad
2. Formularz oferty – Załącznik Nr 1
3. Przedmiar robót – Załącznik Nr 2
4. Wzór umowy – Załącznik Nr 3
5. Wykaz osób – Załącznik Nr 4

_________________________________________________________________________________________________

31.05.2017 r.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  dot :

_________________________________________________________________________________________________

09 maja 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert na:

„RENOWACJA ŚCIANY SZACHULCOWEJ FRONTOWEJ Z MURU PRUSKIEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO BGSW W SŁUPSKU WRAZ Z IZOLACJĄ FUNDAMENTÓW TEJ ŚCIANY”

1. Zaproszenie od złożenia oferty renowacja szachulca
2. Formularz oferty – Załącznik Nr  1
3. Przedmiar robót – Załącznik Nr  2
4. Wzór umowy – Załącznik Nr 3
5. Wykaz osób – Załącznik Nr 4

_________________________________________________________________________________________________

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W NIEOGRANICZONYM PISEMNYM POPSTEPOWANIU PRZETARGOWYM NA: „SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, UŻYWANEGO MARKI FORD TRANSIT FURGON – 300L / 05.05.2016 R.

_________________________________________________________________________________________________


 POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA :
„SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, UŻYWANEGO MARKI FORD TRANSIT  – 300 L”:

_________________________________________________________________________________________________


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA : „SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, UŻYWANEGO MARKI FORD TRANSIT FURGON – 300 L. – 19.02.2016 R.

_________________________________________________________________________________________________


 PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA:
„SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO UŻYWANEGO  MARKI FORD TRANSIT  FAGY  FURGON – 300L.” – 25 STYCZNIA 2016 R.

_________________________________________________________________________________________________


 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU V PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU CAT W USTCE

_________________________________________________________________________________________________


V PRZETARG  NIEOGRANICZONY CYWILNOPRAWNY NA:

“Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na kawiarnię w budynku CAT w Ustce”

 _________________________________________________________________________________________________


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU CYWILNOPRAWNEGO NA:

“Najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w obiekcie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, w celu prowadzenia kawiarni”


IV PRZETARG  NIEOGRANICZONY CYWILNOPRAWNY NA:

“Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na kawiarnię w budynku CAT w Ustce” – 24 lipca 2015 r.

_________________________________________________________________________________________________


 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DOT.:

_________________________________________________________________________________________________


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:


Zadanie realizowane jest ze środków finansowych  Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu/ Priorytetu (Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura Kultury).

zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

_________________________________________________________________________________________________


 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH POLEGAJĄCYCH NA: ”WYKONANIU IMPREGNACJI I NAPRAWIE WSZYSTKICH ŚCIAN ELEWACJI I DREWNIANEGO OKAPU DACHU ORAZ WYKONANIU ZABEZPIECZENIA PRZECIWKO PTAKOM NA CAŁYM BUDYNKU BASZTY CZAROWNIC W SŁUPSKU, PRZY UL. FR.NULLO 8.” – 20.07.2015

 • Formularz oferty
 • Przedmiar robót
 • Projekt
 • Zapytanie cenowe
 • Wzór umowy

_________________________________________________________________________________________________


ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU
CYWILNOPRAWNEGO NA :

”Najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, w celu prowadzenia działalności gospodarczej – kawiarni” – 17.07.2015

 • Informacja o unieważnieniu III przetargu.

_________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIA OFERTOWE NA :”ZAKUP I DOSTAWA OŚWIETLENIA DO GALERII KAMERALNEJ W SŁUPSKU”

 

 •  Zapytanie Ofertowe
 •  Szczegółowy opis techniczny
 •  Formularz Oferty
 •  Formularz cenowy
 •  Wzór umowy
 •  Rzut sali wystawowej
 •  Oświadczenie art.22.ust.1
 •  Oświadczenie art.24.ust.1
 • Wyjaśnienie i modyfikacja treści Szczegółowego opisu technicznego
 • Szczegółowy opis techniczny Załącznik Nr 1  (modyfikacja)
 • Formularz cenowy Załącznik Nr 2.1 (modyfikacja)

   

  Zadanie realizowane jest ze środków finansowych  Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu/
  Priorytetu (Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura Kultury).

  zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

_________________________________________________________________________________________________


OGŁOSZENIE O III PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA “NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA KAWIARNIĘ W BUDYNKU CAT W USTCE” – 18.06.2015

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Regulamin najmu lokalu wraz ze wzorem umowy
 • Oświadczenie

_________________________________________________________________________________________________


 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  II PRZETARGU CYWILNOPRAWNEGO  NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W CAT W USTCE – 20.05.2015

 • Informacja o unieważnieniu II przetargu – 20.05.2015

 

_________________________________________________________________________________________________


OGŁOSZENIE O PRZETARGU CYWILNOPRAWNYM, NIEOGRANICZONYM PISEMNYM, OFERTOWYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA KAWIARNIĘ W BUDYNKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE – 19.03.2015

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Regulamin najmu wraz z umową
 • Oświadczenie

 

_________________________________________________________________________________________________


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE – 14.01.2015R.

   • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU CYWILNOPRAWNEGO 26.02.2015
    • Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym cywilnoprawnym na najem lokalu w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
    • Regulamin wraz ze wzorem umowy
    • Oświadczenie

_________________________________________________________________________________________________


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE – 01.12.2014R.

    • Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na najem lokalu 19.12.2014r.
    • Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym cywilnoprawnym na najem lokalu w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
    • Regulamin wraz ze wzorem umowy
    • Oświadczenie

_________________________________________________________________________________________________


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE – 03.11.2014R.

    • Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na najem lokalu 28.11.2014r.
    • Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym cywilnoprawnym na najem lokalu w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
    • Regulamin wraz ze wzorem umowy
    • Oświadczenie

_________________________________________________________________________________________________


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE – 01.10.2014R.

    • Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na najem lokalu 31.10.2014r.
    • Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym cywilnoprawnym na najem lokalu w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
    • Regulamin wraz ze wzorem umowy
    • Oświadczenie

_________________________________________________________________________________________________


ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA : “BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU ZA ROK 2014” – 29.09.2014R.

    • INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 20.01.2015r
    • Zapytanie Ofertowe badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
    • Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
    • Załącznik Nr 2 Oświadczenie biegłego rewidenta
    • Załącznik Nr 3 – Umowa na badanie sprawozdania finansowego
    • Umowa Załącznik Nr 1
    • Umowa Załącznik Nr 2

_________________________________________________________________________________________________


ZAPYTANIE OFERTOWE BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 – 16.09.2014R.

    • Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego – 23.09.2014r.
    • Zapytanie Ofertowe badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
    • Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
    • Załącznik Nr 2 Oświadczenie biegłego rewidenta
    • Załącznik Nr 3 – Umowa na badanie sprawozdania finansowego
    • Umowa Załącznik Nr 1
    • Umowa Załącznik Nr 2

_________________________________________________________________________________________________


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE 02.09.2014

    • Zawiadomienie o unieważnieniu VIII przetargu 30.09.2014r.
    • Ogłoszenie o przetargu
    • Regulamin najmu wraz z umową
    • Oświadczenie

_________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE 01.08.2014

    • Zawiadomienie o unieważnieniu VII przetargu na najem lokalu 01.09.2014r.
    • Ogłoszenie o przetargu
    • Regulamin najmu wraz z umową
    • Oświadczenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE 02.07.2014

    • Zawiadomienie o unieważnieniu VI przetargu na najem lokalu 31.07.2014r.
    • Ogłoszenie o przetargu
    • Regulamin najmu wraz z umową
    • Oświadczenie


WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ FUNDAMENTÓW BUDYNKU BASZTY CZAROWNIC I SCHODÓW FRONTOWYCH ELEWACJI WSCHODNIEJ OD STRONY RZEKI W SŁUPSKU 05.06.2014

    • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17.06.2014
    • Zapytanie ofertowe
    • Formularz oferty
    • Projekt izolacji
    • Przedmiar robót


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE 02.06.2014

    • Informacja o unieważnieniu V przetargu na najem lokalu 1.07.2014r.
    • Ogłoszenie o przetargu
    • Regulamin najmu wraz z umową
    • Oświadczenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE 02.05.2014

    • Informacja o uniewaznieniu IV przetargu na najem lokalu 30.05.2014r.
    • Ogłoszenie o przetargu
    • Regulamin najmu wraz z umową
    • Oświadczenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE 01.04.2014

    • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU CYWILNOPRAWNEGO
    • Ogłoszenie o przetargu
    • Regulamin najmu wraz z umową
    • Oświadczenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE 04.03.2014

 

    • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU CYWILNOPRAWNEGO
    • Ogłoszenie o przetargu
    • Regulamin najmu wraz z umową
    • Oświadczenie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM CYWILNOPRAWNYM NA NAJEM LOKALU W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE 04.02.2014

    • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU CYWILNOPRAWNEGO – 28.02.2014
    • Ogłoszenie o przetargu
    • Regulamin najmu wraz z umową
    • Oświadczenie


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE DO CENTRUM AKTYWNOSCI TWÓRCZEJ W USTCE 26.07.2013

     • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 6.08.2013
     • Zapytanie ofertowe
     • Zał. 1 – Wykaz pozostałego wyposażenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ ŚCIANEK MUZEALNYCH” 25.07.2013

     • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2.08.2013
     • Zapytanie ofertowe
     • Zał. 1 – Szczegółowy opis
     • Zał. 2 – Formularz oferty
     • Zał. 3 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK” 22.07.2013

     • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30.07.2013
     • Zapytanie ofertowe
     • Zał. 1 – Szczegółowy opis
     • Zał. 2 – Formularz oferty
     • Zał. 3 – Formularz cenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH” 22.07.2013

     • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30.07.2013
     • Zapytanie ofertowe
     • Zał. 1 – Szczegółowy opis
     • Zał. 2 – Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „WYKONANIE I MONTAŻ ROLET OKIENNYCH” 22.07.2013

     • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30.07.2013
     • Zapytanie ofertowe
     • Zał. 1 – Szczegółowy opis
     • Zał. 2 – Formularz oferty
     • Zał. 3 – Formularz cenowy
     • Zał. 4 – Wzór umowy

NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W CENTRUM AKTYWNOSCI TWÓRCZEJ W USTCE – KAWIARNI DATA ZAMIESZCZENIA 17.07.2013

     • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31.07.2013
     • Ogłoszenie o przetargu 17.07.2013
     • Regulamin wraz z umową 17.07.2013
     • Oświadczenie 17.07.2013

ZAKUP I DOSTAWA PIECÓW I SPRZĘTU DO PRACOWNI RZEŹBY I CERAMIKI CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZ J W USTCE.

     • Informacja o ogłoszeniu 2.08.2013
     • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26.07.2013
     • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : 259790 – 2013 data zamiesczenia:12.07.2013
     • Modyfikacja treści SIWZ 12.07.2013
     • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : 270810-2013; data zamiesczenia:11.07.2013
     • Modyfikacja treści SIWZ 11.07.2013
     • Załącznik nr 6.1 do SIWZ po modyfikacji 11.07.2013
     • Załącznik nr 6.2 do SIWZ po modyfikacji 11.07.2013
     • I Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 11.07.2013
     • Ogłoszenie na zakup i dostawa pieców i sprzętu do pracowni rzeźby i ceramiki Centrum Aktywności Twórcz j w Ustce. Numer ogłoszenia: 259790 – 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
     • SIWZ-przcownia rzeżby 4.07.2013
     • Zal 1 – Formularz oferty
     • Zal. 2.1. – Formularz cenowy- zad 1
     • Zal. 2.2. – Formularz cenowy- zad 2
     • Zal. 2.3. – Formularz cenowy- zad 3
     • Zal. 3 – Oświadczenie art.22
     • Zal. 4 – Oświadczenie art.24
     • Zal. 5.1. – Wzór umowy-04.07.2013 zad 1
     • Zal. 5.2. – Wzór umowy-04.07.2013 zad 2
     • Zal. 5.3 – Wzo-r umowy-04.07.2013 zad 3
     • Zal 6.1.-Szczegółowy opis-pracownia rzeźby iceramiki
     • Zal 6.2.- Szczegółowy opis-pracownia rzeźby iceramiki
     • Zal 6.3.- Szczegółowy opis-pracownia rzeźby iceramiki
     • Zal 7 – Przynależność do gupy kapitałowej
     • Zal. 8.1. – Wykaz dostaw
     • Zal. 8.2. – Wykaz dostaw

NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA KAWIARNIĘ, MIESZCZĄCEGO SIĘ W OBIEKCIE CENTRUM AKTYWNOSCI TWÓRCZEJ W USTCE, PRZY UL. ZARUSKIEGO 1.

     • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 25.06.2013
     • Ogłoszenie o przetargu 14.06.2013
     • Regulamin najmu kawiarnii wraz z umową i ofertą 14.06.2013
     • Oświadczenie 14.06.2013

SŁUPSK: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NUMER OGŁOSZENIA: 222998 – 2013; DATA ZAMIESZCZENIA: 11.06.2013

     • INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 16.07.2013
     • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05.07.2013
     • Modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 20.06.2013
     • Zał. 6.3 – Sprzęt biurowo-komputerowy po modyfikacji 20.06.2013
     • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 235836 – 2013 data zamieszczenia: 19.06.2013
     • Modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 19.06.2013
     • Ogłoszenie na zakup i dostawę wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
     • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 233000 – 2013 data zamieszczenia: 18.06.2013
     • I Wyjaśnienia SIWZ 18.06.2013
     • Zał. 6.3 – Sprzęt biurowo-komputerowy po modyfikacji 18.06.2013
     • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
     • Zał. 1 – Formularz oferty
     • Zał. 2.1 – Formularz cenowy-biurowe – zad.1
     • Zał. 2.2 – Formularz cenowy-wyp.wnętrz- zad.2
     • Zał. 2.3 – Formularz cenowy
     • Zał. 3 – Oświadczenie art.22
     • Zał. 4 – Oświadczenie art.24
     • Zał. 5.1 – Wzór umowy-zad.1
     • Zał. 5.2 – Wzór umowy-zad.2
     • Zał. 5.3 – Wzór umowy-zad.3
     • Zał. 6.1 – Meble biurowe
     • Zał. 6.2 – Meble wyp.wnętrz.
     • Zał. 6.3 – Sprzęt biurowo-komputerowy
     • Zał. 7 – Przynależnośc do gupy

NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA KAWIARNIĘ, MIESZCZĄCEGO SIĘ W OBIEKCIE CENTRUM AKTYWNOSCI TWÓRCZEJ W USTCE, PRZY UL. ZARUSKIEGO 1.

     • Ogłoszenie o przetargu 29.05.2013
     • Oświadczenie 29.05.2013
     • Regulamin najmu kawiarnii wraz z umową i ofertą 29.05.2013
     • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 13.06.2013

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU O PRACOWNI RZEŹBY I CERAMIKI CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NUMER OGŁOSZENIA: 172152 – 2013; DATA ZAMIESZCZENIA: 30.04.2013

     • Zakup i dostawa sprzętu o pracowni rzeźby i ceramiki Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
     • SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 30.04.2013
     • Zał. 1 – Formularz oferty 30.04.2013
     • Zał. 2 – Formularz cenowy 30.04.2013
     • Zał. 3 – Oświadczenie art.22 30.04.2013
     • Zał. 4 – Oświadczenie art.24 30.04.2013
     • Zał. 5 – Wzór umowy 30.04.2013
     • Zał. 6 – Szczegółowy opis-pracownia rzeźby i ceramiki 30.04.2013
     • Zał. 7 – Przynależnośc do grupy kapitałowej 30.04.2013
     • Zał. 8 – Wykaz dostaw 30.04.2013
     • Informacja o unieważnieniu postępowania 13.05.2013

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NUMER OGŁOSZENIA: 106130 – 2013; DATA ZAMIESZCZENIA: 18.03.2013

     • Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
      • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
      • Zał. 1 – Formularz oferty
      • Zał. 2.1 – Formularz cenowy-biurowe – zad.1
      • Zał. 2.2 – Formularz cenowy-wyp.wnętrz- zad.2
      • Zał. 2.3 – Formularz cenowy – zad.3
      • Zał. 2.4 – Formularz cenowy – zad.4
      • Zał. 2.5 – Formularz cenowy – zad.5
      • Zał. 2.6 – Formularz cenowy – zad.6
      • Zał. 3 – Oświadczenie art.22
      • Zał. 4 – Oświadczenie art.24
      • Zał. 5.1 – Wzór umowy-zad.1
      • Zał. 5.2 – Wzór umowy-zad.2
      • Zał. 5.3 – Wzór umowy-zad.3
      • Zał. 5.4 – Wzór umowy-zad.4
      • Zał. 5.5 – Wzór umowy-zad.5
      • Zał. 5.6 – Wzór umowy-zad.6
      • Zał. 6.1 – Meble biurowe-01.03.2012
      • Zał. 6.2 – Meble wyp.wnętrz.-01.03.2013
      • Zał. 6.3 – Sprzęt biurowo-komputerowy-01.03.2013
      • Zał. 6.4 – Sprzęt AGD i RTV-01.03.2012
      • Zał. 6.5 – Sprzęt FOTO-01.03.2013
      • Zał. 6.6 – Oświetlenie-01.03.2013
      • I wyjaśnienia SIWZ 21.03.2013
      • II Wyjaśnienia SIWZ.22.03.2013
      • Zał. 6.5 – Sprzęt FOTO-25.03 po modyfikacji
      • Zał. 6.3 – Sprzęt biurowo-komputerowy-25.03 po modyfikacji
      • Zał. 2.3 – Formularz cenowy – zad.3.-25.03 po modyfikacji-1
      • III Wyjaśnienia SIWZ.25.03.2013
      • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.03.2013
      • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26.04.2013
      • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach zadania nr 2 02.05.2013
      • Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 2; data zamieszczenia: 08.05.2013
      • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach zadania nr 3; data zamieszczenia: 08.05.2013
      • Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 3 data zamieszczenia: 10.05.2013

   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przebudowa i remontu budynku Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Ustce
    • SIWZ
    • załącznik 8 – Projekt budowlany (zip)
    • załącznik 9 – Projekt wykonawczy (zip)
    • załącznik 10 – 33W Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zip)
    • załącznik 11 – Przedmiary (zip)
    • wyjaśnienia do SIWZ – 16.11.2010
    • II Wyjaśnienia SIWZ – 24.11.2010
    • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP Nr 334295-2010 – 24.11.2010
    • SIWZ 24.11.2010 – ujednolicona po modyfikacji
    • Zał. 7 – Projekt umowy – ujednolicony po modyfikacji 24.11.2010
    • III Wyjaśnienia SIWZ – 25.11.2010
    • Przedmiar kosztorysu systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania 25.11.2010
    • Informacja o wyborze – 10.12.2010
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i remoncie budynku Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Ustce
    • SIWZ
    • Projekt budowlany (zip)
    • Projekt wykonawczy (zip)
    • Informacja o wyborze POI – 03.12.2010
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Menedżer Kontraktu przy realizacji Projektu pn. Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
    • SIWZ
    • wyjaśnienia do SIWZ – 18.11.2010
    • Informacja o wyborze – 29.11.2010