Bałtycka
Galeria Sztuki Współczesnej

jest jedyną instytucją na terenie subregionu słupskiego (obszar byłego woj. słupskiego), której zadaniem jest upowszechnianie sztuki współczesnej.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej jest samorządową jednostką organizacyjną  finansowaną przez Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego współfinansowaną
przez Urząd Miejski w Słupsku.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku posiada trzy salony wystawowe: 
Galerię Kameralną /
mieszczącą się przy ul. Partyzantów 31a w Slupsku.
Basztę Czarownic /
przy al. Francesco Nullo 8 również w Słupsku.
Centrum Aktywności Twórczej /
przy ul. Zaruskiego 1a w Ustce mieszczące się w zabytkowym spichlerzu portowym w Ustce.

W swoich obiektach Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej prowadzi różnego rodzaju formy działalności związane z upowszechnianiem sztuki współczesnej: wystawiennictwo. Do udziału w programie wystawienniczym zapraszani są najlepsi artyści z Polski i z zagranicy. Od roku 2013 gościmy artystów rezydentów.

Do najważniejszych form edukacyjnych należą wykłady o sztuce najnowszej oraz warsztaty artystyczne, lekcje o sztuce. Warsztaty artystyczne prowadzone są w dwóch nowo powstałych pracowniach: pracowni grafiki komputerowej i filmowej oraz pracowni rzeźby i ceramiki.

Oprócz działalności wystawienniczej i edukacyjnej Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej organizuje również cykliczne Ogólnopolskie Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” oraz międzynarodowe spotkania z artystami. W sierpniu 2001 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu najlepszych polskich galerii sztuki współczesnej, działających poza wielkimi miastami i centrami sztuki. Ranking został opracowany przez tygodnik Newsweek Polska. Z propozycji Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej korzysta rocznie około 20 tys. osób.