Centrum
Aktywności
Twórczej
w Ustce

ul. Gen. Zaruskiego 1a
76-270 Ustka
tel./ +48 59 814 52 95

codziennie / 10.00 – 18.00

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 mieliśmy możliwość zrealizowania projektu pod nazwą Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – Utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Centrum Aktywności Twórczej powstało w wyniku modernizacji starego spichlerza zbożowego, w którym do niedawna tylko część powierzchni zajmowała Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej. Obecnie cały spichlerz przeszedł we władanie Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku pod nazwą Centrum Aktywności Twórczej. Jest to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych w Europie i na świecie. Podobne miejsca znajdują się między innymi w Kecskemet na Węgrzech, Vallauris we Francji czy Tokoname w Japonii.
Centrum Aktywności Twórczej powstało z myślą o artystach, ale także o społeczności lokalnej. Do dyspozycji jednych i drugich zostały oddane pracownie: pracownia rzeźby i ceramiki, pracownia grafiki komputerowej i filmowej wraz z najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem. Centrum Aktywności Twórczej posiada również salę wykładową oraz salę wystawienniczą. Nowocześnie wyposażona baza noclegowa wraz z zapleczem kawiarnianym jest przygotowana na pobyty typu artist-in-residence. Centrum Aktywności Twórczej będzie miejscem działań interdyscyplinarnych dla szeroko rozumianych sztuk wizualnych. Realizowane będą projekty filmowe, muzyczne, teatralne czy performatywne. Będzie to miejsce „dziania się” pojmowane w szerokim tego słowa znaczeniu: jako działania artystyczne, spotkania, rozmowy, a także wymiana twórczych myśli i idei. Równolegle z powstaniem Centrum Aktywności Twórczej powstaje z inicjatywy Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku „Park Sztuki”, którego realizacje będzie można podziwiać w na terenie całego miasta i okolic. Do ich wykonania będziemy zapraszali najwybitniejszych artystów z Polski i ze świata. Wszystkie działania Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej zmierzają do popularyzacji Ustki jako miasta na trwałe wpisującego się w kulturalną mapę zarówno Europy jak i świata.

Edyta Wolska
dyrektor
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku

DO GALERII
OBOWIĄZUJĄ
BILETY WSTĘPU
zgodnie z cennikiem

10 zł  – bilet normalny / na 1 galerię
 7 zł  – bilet ulgowy* / na 1 galerię
 17 zł – bilet normalny / na 3 galerie
 13 zł – bilet ulgowy* / na 3 galerie
 5 zł   – bilet grupowy / na 1 galerię (min. 10 os.)

ze „Słupską Kartą Mieszkańca”
kartą „Z Biblioteką do Kultury”
z ” Kartą Dużej Rodziny”
oraz z „Kartą Turysty”

8 zł  – bilet normalny / na 1 galerię
5 zł  – bilet ulgowy* / na 1 galerię
15 zł – bilet normalny / na 3 galerie
11 zł – bilet ulgowy* / na 3 galerie

ze „Słupską Kartą Dużej Rodziny”
z „Kartą Dużej Rodziny 3+ Gminy Słupsk”
z „Kartą Seniora Gminy Słupsk”

Wejścia bezpłatne
do trzech salonów wystawowych

z „Ustecką Kartą Mieszkańca”
lub dokumentem potwierdzającym
zamieszkanie w Ustce

Wejścia bezpłatne
do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

*Informacje o ulgach i wejściach bezpłatnych u opiekuna ekspozycji na podstawie Zarządzenia Dyrektora BGSW. Wejście przysługuje
za okazaniem stosownych dokumentów / kart

DNIEM BEZPŁATNEGO WSTĘPU na wystawy w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej jest CZWARTEK. Informujemy jednocześnie, że w tym dniu nie mogą odbywać się zajęcia dla grup zorganizowanych LEKCJE O SZTUCE i ZABAWY ARTYSTYCZNE.

PLAN GALERII / POBIERZ PLAN