Baszta Czarownic w Słupsku
Galeria Kameralna w Słupsku
Centrum Aktywności Twórczej

11.01 – 29.03.2024

Z PERSPEKTYWY RYBIEGO OKA
wystawa zbiorowa
Kurator: Roman Lewandowski

Artystki i artyści: Natalia Bażowska, Martyna Czech, Wiktor Dyndo, Magda Hueckel, Bartosz Kokosiński, Krzysztof Maniak, Paweł Matyszewski, Jana Shostak, Małgorzata Wielek

Wystawa ma stanowić wybór prac uczestników minionych edycji Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”, który to przegląd jest organizowany od 2001 r. i posiadał do tej pory dziesięć edycji. Zaproponowani do projektu artyści i artystki wpisali się na trwałe w krajobraz polskiej sztuki, a ich dzieła i realizacje ujawniają znaczącą różnorodność postaw oraz strategii. Intrygujący jest fakt, że poza pracami tematyzującymi problematykę egzystencji, zwłaszcza prywatności i intymności, pojawiają się także realizacje interpretujące aktualną rzeczywistość społeczną czy też redefiniujące przeszłość oraz naszą tożsamość. Niezależnie od tego nie brak też dzieł w sposób konceptualny i formalistyczny odwołujących się do minionych estetyk i stylistyk. W kontekście formalnym sztuka ta nie stroni ani od abstrakcji, ani od figuracji.

Galeria Kameralna w Słupsku
Baszta Czarownic w Słupsku
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

11.04 – 30.06.2024

PLAMY NA SŁOŃCU
wystawa zbiorowa
Kuratorka: Weronika Teplicka

Artystki: Honorata Martin, Agata Nowosielska, Anna Orbaczewska, Patrycja Orzechowska, Aleka Polis, Diana Rönnberg, Agata Zbylut, Marta Zgierska

Obecność plam na słońcu może dowodzić, że nawet tak niezmienny i stabilny punkt odniesienia dla całego wszechświata, może w pewnych momentach ujawniać nieoczekiwaną zmienność swojej formy. Niektórzy objaśniają możliwość pojawiania się plam słonecznych jako pierwszych symptomów zbliżających się klęsk i kataklizmów oraz wierzą, że wzmożona aktywność słoneczna może oddziaływać negatywnie na nasze stany emocjonalne. W sytuacjach kryzysowych, podczas oczekiwania na nieuniknione może pojawiać się zobojętnienie lub wzmożone działanie, osoby racjonalne zaczynają postępować niezrozumiale, a te o skłonnościach depresyjnych racjonalnie.

Na wystawie „Plamy na słońcu” zostaną zaprezentowane prace artystek mówiących o samotności w czasie kryzysów wewnętrznych ale i spowodowanych okolicznościami zewnętrznymi – oraz o nieuniknionych punktach zwrotnych w życiu. Próba stworzenia pewnych rytuałów jako formy autoterapii pomagają w oczyszczeniu i uwolnieniu się od zakumulowanych afektów. Bolesne przeżycia stają się impulsem do prowadzenia procesu twórczego i inspiracją do nieustannego poszerzania praktyki artystycznej. Eksplorując własne ciała i doświadczenia osobiste, przywołując swoje traumy i odkrywając herstorie artystki uwidaczniają tezę, że człowiek pomimo destrukcyjnych skłonności wobec siebie i natury – nadal pozostaje tej natury najdoskonalszym dziełem.

Baszta Czarownic w Słupsku
Galeria Kameralna w Słupsku
Centrum Aktywności Twórczej

DNI NASZEGO SZALEŃSTWA
wystawa zbiorowa
Kurator: Roman Lewandowski

Artystki i artyści: Mirosław Bałka, Sławomir Brzoska, Jakub Ciężki, Wojciech Ćwiertniewicz, Izabela Gustowska, Miho Iwata, Igor Przybylski, Józef Robakowski, Paweł Susid, Grażyna Tereszkiewicz

Wystawa „Dni naszego szaleństwa” jest projektem kuratorskim poświęconym problematyce relacji zachodzących pomiędzy oficjalną historią instytucji i pamięcią indywidualną oraz społeczną, a także ich instytucjonalną reprezentacją wizualną. Wystawa koncentruje się na badaniu i reprezentowaniu problematyki pamięci – zarówno zbiorowej jak i indywidualnej. Istotnym jego elementem jest również zmierzenie się z odmiennymi punktami widzenia i narracjami historii, z jakimi mamy dziś do czynienia w mass mediach, ośrodkach władzy oraz wiedzy, a także w obrębie poszczególnych społeczności lokalnych. Na ekspozycji znajdą się wykonane w różnych mediach prace artystów, którzy na przestrzeni minionych kilkunastu lat aktywnie współpracowali z Bałtycką Galerią Sztuki Współczesnej i współtworzyli jej wizerunek oraz historię. Tytuł wystawy nawiązuje do starego filmu Wong Kar-Waia z 1990 r.

Baszta Czarownic w Słupsku
Galeria Kameralna w Słupsku
Centrum Aktywności Twórczej

IV kwartał 2024

BIENNALE SZTUKI MŁODYCH
„RYBIE OKO 11”
wystawa zbiorowa

Kuratorzy:
Edyta Wolska i Roman Lewandowski

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 11”, które jest konkursem posiadającym ponad 20-letnią tradycję. Organizatorzy proponują̨ kompleksowy przegląd młodej sceny artystycznej. Celem i założeniem biennale jest promocja młodych i kreatywnych artystów, którym galeria chce stworzyć platformę dyskusyjną do prowadzenia dialogu i konfrontacji ze środowiskiem eksperckim, krytykami i teoretykami sztuki oraz kuratorami, a także szeroką publicznością. W ramach biennale – poza ekspozycjami – odbywają się spotkania oraz panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych krytyków i teoretyków sztuki. Konkurs i wystawa zostaną zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej i Baszty Czarownic w Słupsku, a także Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Biennale kierowane jest do młodych, polskich artystów, którzy nie przekroczyli 35 roku życia w chwili złożenia swojego zgłoszenia.

Baszta Czarownic w Słupsku
Galeria Kameralna w Słupsku

12.01 – 26.03.2023

Wspólne gesty
wystawa zbiorowa
Kurator: Roman Lewandowski

Natalia Czarcińska, Dorota Tarnowska-Urbanik, Jerzy Muszyński

Wystawa „Wspólne gesty” ma stanowić artykulację myślenia dialogicznego artystów, którzy na co dzień związani są z Uniwersytetem Artystycznym oraz Galerią Szewską w Poznaniu. Ekspozycja w zamierzeniu ma być próbą przyjrzenia się idei wspólnotowości, a poczynione przez artystów „wspólne gesty” mają być artykulacją „przeczuwanego” przez nich wspólnego mianownika.

Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

12.01 – 26.03.2023

Bianka Rolando
wystawa indywidualna
Rol-A-Drop Twin Jack Pot

Kurator: Roman Lewandowski

Motywem propozycji indywidualnej wystawy „Rol-A-Drop Twin Jack Pot” jest tzw. „maszyna snów” naszkicowana kiedyś przez poetkę Elizabeth Bishop. Przypomina (poprzez rolki losujące) maszynę typu „jednoręki bandyta”. Seria takich maszyn produkowana w latach czterdziestych miała właśnie taką nazwę: Rol-a-top Twin Jack Pot. Wiersz otwiera pytania o podobieństwo-relację (która wygrywa), ale i różnicę-odmianę. Medium, które opowiada o matrycowości i różnicy odmian-odbitek jest grafika. Chciałabym pokazać serię kilkudziesięciu litografii (wielkokrotnych odbitek z różnych matryc) i rysunków, również rysunków na litografiach, które powstały 2020 i w zeszłym roku. Cześć litografii ukazała się w moim ostatnim tomie poetyckim „Ostańce”, tak jak i wiersz powyżej. Litografie są osobiście (z kamieni) odbijane przeze mnie. Odbitki, jak i rysunki uzupełnione będą o poetycki komentarz autorski.

Baszta Czarownic w Słupsku
Galeria Kameralna w Słupsku
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

30.03 – 25.06.2023

Refiguracje
wystawa zbiorowa
Kurator: Roman Lewandowski

Krzysztof Nowicki,  Łukasz Patelczyk, Filip Wierzbicki-Nowak

W autobiograficznych Pamiętnikach Malte-Lauridsa Brigge’a (1910) Rainer Maria Rilke pisze, że „Jest moc ludzi, ale jeszcze znacznie więcej twarzy, bo każdy ma ich kilka. Są ludzie, co jedną twarz noszą latami”, mimo że ,,twarz się zużywa” i „rozłazi się jak rękawiczki noszone w podróży”. Wystawa „Refiguracje” w swojej przewrotnej nazwie odwołuje się do realizacyjnych procedur i tytułów cykli malarskich trójki zaproszonych artystów. Jednocześnie ekspozycja ma z założenia stanowić wpisanie się w sztukę operującą techniką i estetyką kolażu oraz patchworku. W rezultacie cały projekt ma składać się z działań, dzieł oraz artystycznych gestów artystów, których chociaż nie łączy wspólna biografia, za to zbliżają bądź łączą estetyczne i semantyczne gry.

Baszta Czarownic w Słupsku
Galeria Kameralna w Słupsku
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

8.07 – 8.10.2023

HUMAN
wystawa międzynarodowa
Kuratorki: Edyta Wolska i Oksana Karpovets

Artystki i artyści: Tereza Barabash, Yuriy Bolsa, Grzegorz Bożek, Piotr Desperak, Alevtina Kakhidze, Ola Kozioł & Suavas Lewy, Myro Klochko & Anatoliy Tatarenko, Paweł Korbus ,Dmytro Krasnyi, Zdzisław Pacholski, Sergiy Petlyuk, Andriy Rachinskiy & Daniil Revkovskiy, Vasyl Savchenko, Vahram Mkhitarya, Ewa Zarzycka, Krzysztof Zając

Błędne koło katastrof wywoływanych i powtarzanych przez człowieka od tysięcy lat doprowadziło nas do zastoju i podważyło naszą wiarę w ludzkość i przyszłość. Czy cywilizacyjny rozwój humanizmu rzeczywiście nastąpił? Czy też prymitywne ludzkie instynkty dominacji, kontroli i posiadania nie zostaną okiełznane nawet w obliczu zagłady ludzkości i Ziemi? Prace prezentowane na wystawie odzwierciedlają powszechne poczucie rychłego samounicestwienia rasy ludzkiej w wyniku nieodwracalnych skutków degradacji środowiska, zagrożenia nuklearnego i wojny na Ukrainie, która w istocie rzeczy wywiera szeroki wpływ na funkcjonowanie całego świata. A jednak autorzy prezentowanych na wystawie prac nie pozostają biernymi obserwatorami. Artyści analizują punkty styczne pamięci historycznej i społeczno-politycznych realiów teraźniejszości, jednocześnie odrzucając jednostkową melancholię na rzecz wielowymiarowych form krytyki, oporu i obojętności. Wystawa jako całość pozbawiona jest utopijnych iluzji oprawionych w antropocentryczną, nowoczesną logikę, a zamiast tego opiera się na dystopijnej perspektywie i uznaniu, że koegzystencji pozostaje z natury rzeczy w konflikcie. To, w jaki sposób wykorzystamy tę konfliktową istotę współżycia, aby rozwiązać środowiskowe i humanitarne kryzysy, z którymi mamy dziś do czynienia, w dużej mierze zadecyduje o przyszłości, w jakiej przyjdzie nam żyć. /Oksana Karpovets/

Żyjemy w świecie, w którym nasze społeczeństwo zostało obarczone niepewnością jutra i poczuciem fragmentaryzacji duchowej, zaś nasze więzi przynależności zostały wystawione na ciężką próbę. W obliczu toczącej się w Ukrainie wojny, kultura powinna pełnić ważną funkcję, aby tym mocniej konstytuować poczucie naszej tożsamości w demokratycznym świecie. Sztuka także posiada wagę nie do przecenienia, ponieważ niczym barometr odzwierciedla niestabilność świata oraz proces powstawania, rozpadu i ponownego zawiązywania wartości.

Wystawa „Human” ma służyć zintegrowaniu wysiłków artystów na rzecz świata, który daje nam minimum pewności jutra i wzajemnej solidarności. Przebiegające globalnie kryzysy, a w szczególności rosyjska agresja na Ukrainę dowodzą, że człowiek może z dnia na dzień stracić bliskich, a społeczne otoczenie zachwiać się w posadach.

Żyjemy w czasach, w których prowadzonych jest ponad dwadzieścia konfliktów zbrojnych na całym świecie. Jednak opinią publiczną najbardziej wstrząsnęły zbrodnie ludobójstwa w Buczy i innych miastach ukraińskich. Dla człowieka żyjącego w świecie po Auschwitz i Buczy straciły moc wszystkie fundamentalne narracje. Być może świat i człowieka należy wymyśleć od nowa. „Human” jest projektem, który ma być nowym głosem i nową narracją w jeszcze starym świecie.

Wkrótce po wybuchu wojny i agresji Rosji na Ukrainę do Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej zostały zaproszone artystki – uchodźczynie wraz ze swoimi dziećmi, które przez pół roku znalazły gościnę w naszej instytucji. Podczas ich pobytu – w trakcie licznych spotkań, warsztatów oraz rozmów narodziła się wstępna koncepcja wystawy „Human”, która wyniknęła z naturalnej potrzeby odniesienia się do tematyki wojny w Ukrainie, bezpośrednio dotkniętych nią artystek oraz ich bliskich. Autorkami koncepcji projektu są Oksana Karpovets z Ukrainy i Edyta Wolska – dyrektorka Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Koncepcja projektu wykracza poza doraźne okoliczności i zakłada prezentację dzieł, które obrazują humanistyczne pęknięcie, jakie dotknęło świat oraz kulturę dużo wcześniej przed agresją Rosji na Ukrainę. Współczesny człowiek żyje z bagażem ciężkich doświadczeń i jako targana wiatrami historii jednostka, która musi scalić świat na nowo . Dlatego celem wystawy jest próbą opisania i opowiedzenia świata od nowa. „Human” to projekt, do którego kuratorki – Oksana Karpovets i Edyta Wolska – zaprosiły artystki i artystów pochodzących głównie z Polski i Ukrainy.

Baszta Czarownic w Słupsku

12.10.2023 – 7.01.2024

Marta Frej / wystawa indywidualna
Srom czyli wstyd
kuratorka: Diana Lenart

Marta Frej Artystka wizualna , prezeska Fundacji Kulturoholizm, mama Maćka, aktywistka, feministka. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskała w 2004. W latach 2005–2009 była asystentką w Pracowni Malarstwa i Rysunku Marka Czajkowskiego na ASP w Łodzi. Laureatka nagrody Okulary Równości 2015, przyznawanej przez Fundację im. Izabeli Jarugi- Nowackiej. Współautorka książki „Memy i Graffy” z Agnieszką Graff. Laureatka nagrody Olśnienia Onetu 2017 w kategorii sztuka. Autorka książki „120 twarzy Marty Frej”, oraz komiksu herstorycznego „Dromaderki”, stworzonego w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w 2018r. Ilustratorka współpracująca na stałe z Gazetą Wyborczą, oraz tygodnikiem Polityka. Najbardziej popularne prace to obrazy z podpisami ilustrujące współczesne życie kobiet w Polsce. Prace, które przybrały formę obrazów, były wystawiane w różnych galeriach w całej Polsce.

„Srom czyli wstyd” to wystawa interdyscyplinarna Marty Frej składająca się z 2 części: ilustracji prasowych oraz grafik tworzonych od 2016 r dotyczących praw kobiet i sytuacji kobiet w Polsce, oraz ceramiki artystycznej tworzonej od roku 2021, której tematem jest kobieca cielesność w kontekście wstydu, sprowadzona do tabu. Wystawa jest podsumowaniem ostatnich lat twórczości ilustrującej sytuację społeczną i polityczną kobiet w Polsce oraz debatę publiczną związaną z postrzeganiem kobiet i ich roli w społeczeństwie. Miejsce realizacji czyli „Baszta Czarownic” jest nieprzypadkowa. Baszta Czarownic została wzniesiona w latach 1411-1415. W XVII wieku basztę obronną przebudowano na więzienie dla kobiet posądzanych o czary. Według dostępnych Źródeł archiwalnych stracono tu 18 kobiet. Traciły życie za wiedzę, chęć pomagania innym kobietom, niepodporządkowywanie się normom obyczajowym, odwagę i umiłowanie wolności. Za walkę o siebie. Nie przez przypadek na banerach Strajku Kobiet pojawiało się często hasło „Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić”. Bo współczesna walka o prawa kobiet to walka o prawa człowieka, czyli : prawo do integralności i autonomii cielesnej, do czynnego i biernego udziału w wyborach, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, służby wojskowej, zawierania umów, do wolności w dziedzinie rodzinnej, rodzicielskiej i religijnej. Wystawa „Srom czyli wstyd” nie daje tez ani nie dostarcza odpowiedzi, stawia za to wiele pytań i zaprasza do dyskusji o tym co trudne, chętnie pomijane, zamiatane pod dywan i chowane do szafy.

Galeria Kameralna w Słupsku
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

12.10.2023 – 7.01.2024

ARCHIMETRIE
wystawa zbiorowa
kurator: Roman lewandowski

Artystki i artyści: Zbigniew Blukacz, Janina Janicka Grabowska, Iwona Rozbiewska, Urszula Ślusarczyk

„Archimetrie” to projekt zbiorowej wystawy, która ma z założenia przedstawiać problematykę szeroko rozumianej estetyki aglomeracji i porządkującego go języka geometrii. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że historia, forma i sposób organizacji miasta są komponentami większej rzeczywistości społecznej, która – podobnie jak cała kultura – posiada znakowy i relacyjny charakter, co w konsekwencji sprawia, że możemy traktować miasto jako przestrzeń pisma (bądź tekstu) „ogólnego”. Miasto w tym rozumieniu jest tekstualną i semiotyczną strukturą, którą powołują do życia indywidualne oraz zbiorowe podmioty. Jest rzeczą symptomatyczną, że prezentowane na wystawie prace nie są dziełami jednoznacznie realizującymi się w duchu abstrakcji, gdyż intencją ich autorów jest również poszukiwanie związków z otoczeniem i środowiskiem miejskim, a zatem także z architekturą oraz urbanistyką. Porządkami scalającymi zarówno dzieła jak i tematy prac są redukcja, ascetyzm oraz repetytywność.