You are currently viewing Wykład z cyklu Strategie Sztuki / Obrazy (i) ciała – od immanencji do transcendencji

Wykład z cyklu Strategie Sztuki / Obrazy (i) ciała – od immanencji do transcendencji

Obrazy (i) ciała – od immanencji do transcendencji
Prowadzenie: dr Roman Lewandowski
6 kwietnia 2016, g. 17.00
Centrum Aktywności Twórczej/ ul. Zaruskiego 1a / Ustka

wstęp wolny

 

Ruch immanencji i transcendencji to repertuar wyborów dokonywanych przez artystę, który spirytualne czy metafizyczne poszukiwania próbuje transponować na obraz.Strategia ta opiera się na zakotwiczaniu lub exodusie duchowości w relacji do własnego ciała. Jednak –jak  dowodzi  Hans  Belting –„ucieczka w ciało i ucieczka z ciała są dwiema przeciwstawnymi formami tego samego fenomenu: sposobu, w jaki obchodzimy się zciałami, albo określając siebie poprzez ciało, albo przeciwko niemu. Zawsze też proces kreacji i/lub kompilacji motywów ikonograficznych w powoływanych obrazach jest związany z posiadanymi przez nas zasobami pamięci oraz trybami doświadczania ciała i cielesności w relacji do czasu, śmierci czy bezkresu. W wykładzie zostaną omówione m.in. dzieła Paula Gauguina, Pieta Mondriana, Yvesa Kleina, Amisha Kapoora, Olafura Eliassona, Koji Kamoji, Mikołaja Smoczyńskiego, Billa Violi, Jana Berdyszaka i Zbyszka Trzeciakowskiego.

dr Roman Lewandowski
Kurator, krytyk i teoretyk sztuki, nauczyciel akademicki katowickiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2001 – 2002 prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem około 300 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych w Polsce i za granicą (Niemcy, Kanada, Włochy, Belgia, Łotwa), a także ponad 200 wystaw w Polsce i za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach 2004-2006 był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki. W działalności teoretycznej zajmuje się w szczególności tematyką antropologii tożsamości i podmiotowości oraz ich ikonograficznego zobrazowania w świecie sztuki współczesnej.

Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej –zarówno artyści, jak kuratorzy  i  odbiorcy –stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Spotkania i prezentacje będą odbywać się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji), w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystawy.

Dodaj komentarz