WYKŁAD Z CYKLU STRATEGIE SZTUKI / Poza tabu, czyli desakralizacja sacrum i… profanum w sztuce XX wieku