ASOCJACJE / Wystawa [post]edukacyjna z udziałem uczestników warsztatów specjalistycznych