Joanna Łałowska / MARE VANITAS. O przemijaniu Morza Bałtyckiego / w ramach rezydencji artystycznej