You are currently viewing ZBLIŻENIA / WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ RZEŹBIARSKICH / RZEŹBA + WIDEO

ZBLIŻENIA / WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ RZEŹBIARSKICH / RZEŹBA + WIDEO

ZBLIŻENIA

RZEŹBA + WIDEO
Wystawa prac uczestników zajęć rzeźbiarskich

Michał Żesławski
Ewa Grużewska
Małgorzata Smorczewska
Zenon Skibiński
Marek Skrzypek

Wernisaż
19 maja 2018 / 20.00

Wystawa
20.05 – 3.06.2018
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce / ul. Zaruskiego 1a

Założeniem wystawy jest pokazanie relacji model – artysta. Studium postaci jest jednym z podstawowych zagadnień w sztukach wizualnych od czasów starożytnych. Zgłębianym zarówno przez artystów u szczytu rozwoju, jak i adeptów sztuki, dla których pod pretekstem doskonalenia warsztatu i poznawania anatomii jest to często pierwsze doświadczenie tak wnikliwej obserwacji drugiego człowieka. We współczesnej kulturze wzrokowców, ale jednocześnie kulturze separacji, gdzie kontakty niegdyś powszechne zostają ograniczone, działanie twórcze staje się okazją do zbliżenia. Głębokiego spojrzenia na drugiego człowieka, a tym samym przekroczenia pewnej bariery własnej prywatności i anonimowości, którą często tworzymy. Wystawa prezentuje proces twórczy i postęp jaki osiągają amatorzy w postaci realizacji rzeźbiarskich, oraz materiału wideo ukazującego zmianę sposobu postrzegania studiowanego obiektu, oraz istotę wartości pracy z modelem.

Dodaj komentarz