You are currently viewing WYSTAWA ZBIOROWA ARTYSTÓW Z EGIPTU  „SHIFTING BORDERS” / „MIGRUJĄCE GRANICE”

WYSTAWA ZBIOROWA ARTYSTÓW Z EGIPTU „SHIFTING BORDERS” / „MIGRUJĄCE GRANICE”

Wystawa / 9.02 – 15.02. 2016

koordynator / Ahmed Helmy

Wernisaż: 8 lutego 2016, godz. 17.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce,
ul. Zaruskiego 1a

 

Dokumentacja
[EasyGallery key=’32’]

 

Spotkaliśmy się po raz pierwszy w lutym 2015 r., podczas projektu organizowanego przez Bibliotheca Alexandrina, w którym ponad 100 artystów egipskich wzięło udział w miesięcznej podróży brzegami Nilu, aby zrealizować nowe prace. Projekt ten, zatytułowany „North and South [Północ i Południe]” związał nas ze sobą w dwunastoosobową grupę artystyczną, pomimo różnic wieku, doświadczenia i pochodzenia. Otworzył on w nas wymiary samo- i wzajemnego poznania, a dzięki spędzonym razem miesiącom, wizytom terenowym, pokazom dyskusjom i wspólnym burzom mózgów, pozwolił na badanie granic w nas samych i pomiędzy nami, jako osobnymi jednostkami. Stąd zrodziła się idea „Migrujących granic” jako wspólnie interesującego nas zagadnienia: jak jako indywidualni artyści i jako grupa potrafimy działać, konstruując i dekonstruując to, co jest pomiędzy nami. Od tamtego czasu jesteśmy w stalym kontakcie ze sobą. Pragniemy ponownie spotkać się i wspólnie, tym razem w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej badać, jak granice geograficzne i polityczne wpływają na pojęcia dotyczące naszej egzystencji, jakie wartości definiują tożsamość, jak negocjować te wartości w stanie konfliktu oraz eksplorować wyobrażeniowe możliwości migrujących granic, strefy pośredniej (płynnej przestrzeni istniejącej pomiędzy), gdzie wpływy mieszają się, a różnorodne tradycje kulturowe współistnieją, co zdaje się usuwać ich odmienność. Czy jesteśmy gotowi na zmianę? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć 12-częściową eksperymentalną pracą grupową pod tytułem „Migrujące granice”.

Dodaj komentarz