You are currently viewing WYSTAWA SŁUPSKICH ARTYSTÓW  / POST-HISTORIA MIASTA SŁUPSK / w SCHWABACH
Słupsk. Panorama miasta z ulicy Górnej

WYSTAWA SŁUPSKICH ARTYSTÓW / POST-HISTORIA MIASTA SŁUPSK / w SCHWABACH

WYSTAWA SŁUPSKICH ARTYSTÓW
POST-HISTORIA MIASTA SŁUPSK

wystawa:
24.03 – 24.04.2016

Wernisaż:
23 kwietnia 2016, godz. 19.00
Städtische Galerie Schwabach

 

Artyści biorący udział w wystawie:
Kazimierz Jałowczyk, Adam Mroczek, Ryszard Nowakowski, Piotr Igor Salata, Krzysztof Tomasik, Marianna Roszkowska – Galska

Kurator: Roman Lewandowski

Wystawa „Post-historia miasta Słupsk” to prezentacja prac środowiska artystów związanych ze Słupskiem, choć tylko część spośród nich urodziła się w tym mieście. Ideą projektu jest artystyczne zobrazowanie zmieniającej się na przestrzeni dziejów tożsamości miasta i jego mieszkańców. Założeniem autorów wystawy jest ukazanie za pośrednictwem artystycznych środków dynamicznego procesu zmian zachodzących w obrębie miasta oraz kształtowania się jednostkowych, jak i kolektywnych losów mieszkańców. Przestrzeń Słupska w przeszłości bywała areną konfliktów i wojen, po których przychodził czas rozbudowy, transformacji i prosperity. Zmieniała się miejska tkanka społeczna i spektrum grup społecznych, etnicznych oraz narodowych, co w naturalny sposób przekładało się na architekturę, politykę i życie codzienne. W okresie po drugiej wojnie światowej w mieście zaszły radykalne zmiany w efekcie przepływu uchodźców i repatriantów. Pod koniec minionego stulecia Słupsk – podobnie jak inne europejskie miasta – został włączony w proces globalizacji, zaś nowa komunikacyjno-techniczna kultura przyczyniła się do zmiany perspektyw i tożsamościowych przesunięć nie tylko w obrębie topografii i struktury miasta, ale także w świadomości ludności autochtonicznej oraz osób przyjezdnych. Wystawa „Post-historia miasta Słupsk” ma zaprezentować wielokulturowy obraz i kondycję miasta, a także szukać odpowiedzi na pytanie: czy Słupsk posiada swoje „genius loci” ?

Dodaj komentarz