You are currently viewing Wystawa prac artystów ze Schwabach „ARTrans…fer”

Wystawa prac artystów ze Schwabach „ARTrans…fer”

Wystawa prac artystów ze Schwabach „ARTrans…fer”

  

wernisaż: 25 maj 2012
godz. 18.00 Galeria Kameralna

wystawa będzie czynna od 25 maj do 22 czerwca 2012 r.

Galeria Kameralna, Słupsk, ul. Partyzantów 31a

Wystawa zbiorowa artystów stowarzyszonych w grupę artystyczną, która funkcjonuje w Schwabach (Niemcy), będącym miastem partnerskim Słupska.

W wystawie udział wezmą:
Axel Gercke, Gudrun Gerstner, Hans Vitus Gerstner, Barbara Graber, Lydia Hasselt, Wolfgang Harms, Clemens Heinl, Edith Herbstleb, prof. Hanns Herpich, Helmut Höhenberger, Manfred Hürlimann, Ursula Jüngst, Jochen Lebert, Karla Leonhardtm Norbert Mager, Mathias Otto, Walter Thaler, Jürgen Weiß, Uwe Schein

„Stowarzyszenie Artystów Schwabach” powstało w 1948 roku i obecnie jest znaczącym ugrupowaniem artystów w rejonie Frankonii. Stowarzyszenie skupia aktywnie działających artystów oraz sponsorów. Miasto Schwabach udostępniło w tym celu „Galerię Miejską w Schwabach”, którą stowarzyszenie administruje we własnym zakresie. W ciągu roku organizowanych jest około dwanaście wystaw. Dwie z nich są przeznaczone dla członków stowarzyszenia. Dla poszczególnych członków organizowane są kolejno wystawy indywidualne. Przy tworzeniu naszego programu wystawowego kładziony jest nacisk na to, aby stworzyć forum wymiany poglądów i ekspresji także młodszym twórcom. Od roku 2006 wybrany młody artysta otrzymuje możliwość wystawienia prac na odbywającej się co dwa lata indywidualnej wystawie „Ortung”. Oprócz zarządzania galerią stowarzyszenie zajmuje się wymianą doświadczeń między artystami oraz z osobami zainteresowanymi sztuką.

Dodaj komentarz