You are currently viewing Wystawa prac artystów ze Schwabach, ARTrans..fer

Wystawa prac artystów ze Schwabach, ARTrans..fer

Wystawa prac artystów ze Schwabach
ARTrans..fer

wystawa:
19.11. 2015 – 10.01.2016

Wernisaż:
19.11.2015, godz. 18.00
Galeria Kameralna / 
ul. Partyzantów 31a / Słupsk

Dokumentacja
[EasyGallery key=’29’]

 

Wystawa zbiorowa artystów stowarzyszonych w grupę artystyczną, która funkcjonuje w Schwabach (Niemcy), będącym miastem partnerskim Gdańska.

W wystawie udział wezmą: Heinrich Mangold, Rosalinde Weber, André Debus, Walter Thaler, Uwe Schein, Manfred Hürlimann, Jo Niklaus, Hans Peter Widrig, Peter König, Hans Vitus Gerstner, Helmut Höhenberger, Clemens Heinl, Axel Gercke, Susanne Stiegeler, Kasia Prusik-Lutz, Olaf Prusik-Lutz.

„Stowarzyszenie Artystów Schwabach” powstało w 1948 roku i obecnie jest znaczącym ugrupowaniem artystów w rejonie Frankonii. Grupa skupia aktywnie działających artystów oraz sponsorów. Miasto Schwabach udostępniło w tym celu „Galerię Miejską w Schwabach”, którą stowarzyszenie administruje we własnym zakresie. W ciągu roku organizowanych jest tam około dwanaście wystaw. Dwie z nich są przeznaczone dla członków stowarzyszenia. Dla poszczególnych członków organizowane są kolejno wystawy indywidualne. Przy tworzeniu programu wystawowego kładziony jest nacisk na to, aby stworzyć forum wymiany poglądów i ekspresji także młodszym twórcom. Oprócz zarządzania galerią stowarzyszenie zajmuje się wymianą doświadczeń między artystami oraz z osobami zainteresowanymi sztuką.


Dodaj komentarz