You are currently viewing Wykład „Mała historia performance’u”

Wykład „Mała historia performance’u”

Wykład: 25 lutego 2015

godz. 17.00

Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Wstęp wolny

Na genealogię sztuki performance składają się wątki tradycji nieuświadomionych i zgoła oczywistych. Bezpośrednim poprzednikiem i poniekąd przyczynkiem, a wkrótce też formą, był tzw. body art. Idee performance’u narodziły się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 70, skąd w ciągu paru zaledwie lat dotarły do Europy. Sztuka ta wyrosła w pewnej opozycji do święcącego wówczas triumfy ruchu konceptualnego oraz sztuki typu minimal art. Sam performance, podobnie jak happening, body-art czy land-art, jest sztuką antymedialną i efemeryczną, która z założenia ma przede wszystkim pozostać w pamięci odbiorców. Performance często ignoruje zbiurokratyzowany świat sztuki, zwłaszcza zaś muzea, galerie, marszandów, krytyków, a niekiedy również samych artystów i odbiorców. Wiąże się to z faktem, że jego czynnikiem dystynktywnym jest kryterium „sensu”, a nie formy. Amerykańska krytyczka, RoseLee Goldberg dokonała przed laty najbardziej chyba czytelnego podziału gatunkowego performance’u na 5 rodzajów. Wyróżniła ona nurt inspirowany body-artem (B. Nauman, V. Acconci, D. Oppenheim, Ch. Burden, G. Pane, M. Parr), nurt żywej rzeźby (Gilbert and George, J. Kounellis), nurt rytualistyczny (H. Nitsch, G. Brus, O. Mühl, R. Schwarzkogler, J. Beuys), nurt autobiograficzny (M. Chaimowicz, U. Rosenbach, M. Abramović i Ulay) i nurt ludyczny (pozostałe realizacje, np. video-performance – Stelarc, Orlan). Do wybitnych artystów posługujących się tym medium współcześnie należą m.in. Esther Ferrer, Alastair MacLennan, formacja Black Market, Andre Stitte, Boris Nieslony. W Polsce performance reprezentują m.in. J. Bereś, Z. Warpechowski, nie istniejący już tandem KwieKulik, A. Partum, J. Świdziński, J. Bałdyga, J. Truszkowski, C. Bodzianowski, O. Dawicki i in.

 Prowadzenie Roman Lewandowski – kurator, krytyk sztuki i wykładowca akademicki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2001 – 2002 prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polscei za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i inne). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach 2004-2006 był redaktorem naczelnym pisma „Fort Sztuki”.

Dodaj komentarz