You are currently viewing Wykład / Jolanta Męderowicz / Artysta w dobie globalizacji. Kolekcja Galerii Labirynt

Wykład / Jolanta Męderowicz / Artysta w dobie globalizacji. Kolekcja Galerii Labirynt

Wykład
Jolanta Męderowicz
Artysta w dobie globalizacji. Kolekcja Galerii Labirynt.

1 grudnia 2017 / 12.00
Galeria Kameralna w Słupsku / ul. Partyzantów 31a

Począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, w ramach pogłębiania procesów globalizacji, a więc wielowymiarowego rozszerzania granicy wszelkich granic, postulowanej w zachodnim świecie w imię uniwersalizmu demokracji obywatelskiej (skądinąd najbardziej wolnościowego z dotychczasowych ustrojów), wydawać by się mogło, że obecnie stajemy się obywatelami równymi wobec prawa wirtualnych pikseli, a być może impulsów nowego porządku świata konsumpcji. Nie ma pewności, czy world art, chociażby dla zabezpieczenia własnych interesów, uszczelni perforujące ścianki balonu sztuki. Czy sztuka zachodnia, która od ponad wieku rozszerza granice teorii i praktyki, flirtując z mass culture, odeprze burzę globalnych konfliktów kulturowych? Najbardziej zasadnym staje się pytanie o to, jaką koncepcję (antropologię) kultury wspierają dzisiejsi artyści? Nie sposób zapominać przy tym o coraz bardziej aktualizującej się teorii cywilizacyjnej wojny kulturowej, która w oryginalnej wersji The clash of the civilisations w ujęciu zjawiska przez Samuela Huntingtona brzmiała jeszcze w miarę umiarkowanie, jako zderzenie cywilizacji, a nie jako ich wojna (the war).

Jolanta Męderowicz – historyk sztuki. Absolwentka Wydziału Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2013 r. studia doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej) KUL Jana Pawła II. Od 1988 r. kuratorka kilkudziesięciu wystaw (w: Polsce, Anglii, Niemczech, Francji), autorka tekstów (publikacje m.in. w: „Exit”, „Guardian”, „Sztuka.pl”, „Rzeźba” CRP Orońsko, Zeszyty Naukowe KUL) oraz wykładów z zakresu teorii i krytyki sztuki ((UH England, WSEI, KUL). Zajmuje się tematyką sztuki awangard XX w., neoawangardy w Polsce, fotografii, kolekcji sztuki współczesnej, rynku i kultury. Miłośniczka muzyki klasycznej, eksperymentalnej i jazzu. Od 1990 r. uczestniczka konferencji naukowych w kraju i za granicą. Zatrudniona: 1988-2010 w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie (kurator programu Galerii Grodzkiej 1989-1994; kierownik Działu Realizacji Wystaw 1997-2004; kierownik Działu Wydawnictw i Dokumentacji Sztuki 2008-2010), od 2010 specjalista d/s kolekcji w Galerii Labirynt. W latach 2001-2003 była wykładowcą na kierunku wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji OIC Poland w Lublinie. Od 2015 r. prowadziła zajęcia na temat rynku i kultury na specjalizacji antropologiczno-kulturowej Filologii Polskiej KUL JP II. . Członkini: Rady Fundacji Sztuki Współczesnej „In situ” (od 2005 r., tamże kuratorka wystaw i festiwali sztuki) oraz Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (wiceprezes 2006-2010, następnie członek Zarządu), gdzie współtworzy program i kolekcję sztuki współczesnej. Autorka programów badawczych, ostatnio m.in.: 2011 – Meta-Weiss/Meta biel (Freies Museum Berlin) w ramach programu kulturalnego Prezydencji Polski w UE; 2013- Kim jest sztuka, w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. dzięki uprzejmości autora – Andrzej Dudek-Dürer, „Andrzej Dudek-Dürer żywa rzeźba”, 2015, performance metafizyczny, technika mieszana, fotografia, solvenografia, rysunek, 93,5×70 cm.

Dodaj komentarz