You are currently viewing WYKŁAD AD. DR ROMANA LEWANDOWSKIEGO / W domu moim Obcy. Spotkania i konfrontacje Inności w sztukach wizualnych świata ponowoczesnego / 02.10. 2018 – G. 12.00 / GALERIA KAMERALNA

WYKŁAD AD. DR ROMANA LEWANDOWSKIEGO / W domu moim Obcy. Spotkania i konfrontacje Inności w sztukach wizualnych świata ponowoczesnego / 02.10. 2018 – G. 12.00 / GALERIA KAMERALNA

WYKŁAD
z elementami prezentacji multimedialnej

W domu moim Obcy.
Spotkania i konfrontacje Inności w sztukach wizualnych świata ponowoczesnego.
Prowadzenie: ad. dr Roman Lewandowski

2 października / g. 12.00
Galeria Kameralna / ul. Partyzantów 31a / Słupsk
wstęp wolny

 

Figura Innego jest kategorią przygodną, posiadająca dość długą i zawikłaną historię. Z językowego i etymologicznego punktu widzenia odnosi się bowiem do greckiego źródłosłowu xenos, i oznacza tyle ‘obcego’, ‘dziwnego’, ‘przybysza’, co także ‘gospodarza’. Wokół Innego ukształtowała się długa tradycja filozoficzna i ikonograficzna, która reflektuje spotkanie z Innym jako wydarzenie dla człowieka fundamentalne. Na obszarze sztuk wizualnych w drugiej połowie XX w. pojawiło się wiele dzieł przedstawiających spotkanie z Innym i jednocześnie stawiających pytanie o zasadność tej potencjalnej identyfikacji, gdyż może ona nie tyle sprzyjać dialogowi, co przyczyniać się do jego alienacji. Podczas wykładu omówione zostaną m.in. prace Diane Arbus, Alicji Żebrowskiej, Jerzego Truszkowskiego, Jeffa Walla, Andresa Serrano, Grzegorza Sztwiertni i Yoko Ono.

Dodaj komentarz