You are currently viewing WYKŁAD AD. DR ROMANA LEWANDOWSKIEGO / Autoportret i autobiografia jako alegoria lustra / 11.04. 2018 – g. 12.00 /  Galeria Kameralna

WYKŁAD AD. DR ROMANA LEWANDOWSKIEGO / Autoportret i autobiografia jako alegoria lustra / 11.04. 2018 – g. 12.00 / Galeria Kameralna

WYKŁAD
z elementami prezentacji multimedialnej 

Autoportret i autobiografia jako alegoria lustra
Prowadzenie: ad. dr Roman Lewandowski

11 kwietnia / g. 12.00 
Galeria Kameralna / ul. Partyzantów 31a / Słupsk

Zarówno autoportret jak i autobiografia stanowią niezwykle istotną płaszczyznę dla konstytuowania ludzkiej podmiotowości i związanej z nią tożsamości. Są one kulturową przestrzenią, w obrębie której człowiek – przemieszczając się pomiędzy fikcją a „prawdą” – kreuje swoją własną historię. Przedsięwzięcie autobiograficzne jednak jest nie tyle lustrzanym odbiciem autentycznych wydarzeń, ile odniesieniem do obowiązującej kultury i zawsze w zamyśle kierowane jest do widza (czytelnika), który – jak pisze Paul de Man – jest „istotą nieobecną, zmarłą lub niemą”. Autoportret z kolei jest rodzajem obrazu, który odzwierciedla jakąś wiedzę lub konfabulację wokół biografii oraz „psyche” autora, a jednocześnie może też odnosić się do kontekstu społecznego czy nawet politycznego (na przykład seksualnej, płciowej czy rasowej różnicy). Z drugiej strony – nie mniej znane są autoportrety, które faktycznie nie portretują „nikogo”, a raczej odwołują się do „niemożności” wszelkiej reprezentacji, krążą wokół kryzysu przedstawienia i dezawuują obowiązujące klisze ikoniczne.

Roman Lewandowski
Adiunkt na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych i wykładowca na Wydziale Intermediów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, kurator Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W latach 2001 – 2002 prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Jest autorem ponad 300 publikacji poświęconych sztuce w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 200 wystaw w Polsce i za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i in). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach 2004- 2006 był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki.

Dodaj komentarz