You are currently viewing WOJCIECH GILEWICZ / REZYDENCJA ARTYSTYCZNA – USTKA 2023 / 1.03 – 30.04.2023

WOJCIECH GILEWICZ / REZYDENCJA ARTYSTYCZNA – USTKA 2023 / 1.03 – 30.04.2023

Wojciech Gilewicz
Rezydencja artystyczna – Ustka 2023
1.03 – 30.04.2023

Warsztaty / dedykowane seniorkom i seniorom
20 – 21.03. 2023 

warsztaty / dla uczennic i uczniów szkół podstawowych
28 – 29.03. 2023

 

„Dzięki nam świat jest lepszy” / wystawa
Kuratorka / Weronika Teplicka

Wernisaż
20.04.2023 / 18.00

Wystawa
21 – 27.04.2023
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce / ul. Zaruskiego 1a

 

Projekty malarskie, wystawy i instagramowe konto @walewska8studio stają się dla mnie sposobem na poruszanie tematów związanych z odpadami i sposobami podnoszenia ich wartości. Negatywne konotacje związane z nimi narzucają się już na poziomie słów, a poszukiwanie i przyjmowanie tego co odrzucone, może być uniwersalną praktyką wychodzącą poza wątki ekologiczne. Podczas rezydencji zestawiłem „odpady” z „luksusem”. Ekonomia luksusu (konsumpcji, nadmiaru i mody) z jednej strony jest odpowiedzialna za ogromną nadprodukcję (same tylko opakowania produktów, które kupujemy stanowią 10-25% śmieci jakie wytwarzamy), z drugiej strony według jej logiki odpady mają potencjał stania się dobrem luksusowym i kolekcjonerskim. Znany powszechnie jest niedawny renesans ceramiki z Mirostowic, designu meblarskiego z lat 60. – 70. oraz innych przedmiotów ratowanych z kontenerów i altan śmietnikowych w całej Polsce przez nowe świadome ekologiczne pokolenie pasjonatów.

Podczas pobytu na rezydencji uczyłem się w tamtejszej pracowni ceramicznej. Poznając w praktyce to medium chciałem znaleźć wspólny mianownik pomiędzy szlachetną i wymagającą technologią ceramiki, a eksperymentem i moją fascynacją śmieciami. Za tytuł mojej wystawy posłużył slogan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce, który widnieje na śmieciarkach obsługujących miasto: „Dzięki nam świat jest lepszy” /Wojciech Gilewicz/

 

Wojciech Gilewicz „Dzięki nam świat jest lepszy”

Wojciech Gilewicz realizację projektu „Dzięki nam świat jest lepszy” rozpoczął od poszukiwania i kolekcjonowania pierwotnych gestów ludzkich pozostawianych w przestrzeni miejskiej Ustki jak graffiti, tagi czy wrzutki. Zapamiętywał je dokumentując i identyfikując style poszczególnych autorów. Wypatrywał również spontanicznych i prostych motywów rysunkowych na elewacjach budynków jako śladów ludzkiej obecności szczególnie tych wstydliwych i nieodłącznych peryferyjnym fragmentom miast jak śmietniki i wysypiska.

Artysta rozumiejąc nowoczesne mechanizmy dążące do zrównoważonego rozwoju, traktuje odpady jako surowce i potencjalną materię do tworzenia nowych form. Nie mając wpływu na zmniejszenie ich nadprodukcji, wykorzystuje je w swoich pracach jako inspiracje, ale również jako tworzywo. Będąc twórcą staje się jednym z ogniw na drodze do przekształcania materialnej rzeczywistości i wprowadzania jej w permanentny obieg wtórny.

Działania Wojciecha Gilewicza podczas rezydencji artystycznej są kontynuacją projektu „Spacery po śmieciach / Trash Walks”. Artystka rejestrował ulice Nowego Jorku obserwując interakcje pomiędzy nagromadzonymi workami i pudłami z odpadami, a pracownikami śmieciarek lub ludźmi widzącymi w nich potencjał. Segregując i zbierając poszczególne elementy wydają się budować z nich instalacje przekładając pokaźne i przepełnione konstrukcje.

W Ustce śmieci najbardziej widoczne są na plaży, jakby znajdowały się na kartce białego papieru. Wymyte przez morze pojedyncze plastikowe obiekty stają się symbolami zmieniających się trendów i przyzwyczajeń. Artysta wydobywa je i łączy z ceramicznymi formami przedłużając ich wędrówkę i angażując do dalszego procesu istnienia. Ze zdjęć miejscowego street artu wybiera pojedyncze gesty i ukazuje ich przedstawienia na wytwarzanych obiektach ceramicznych. Buduje naczynia nawiązując do zagadnień znanych z historią sztuki: zamiast scen rodzajowych jak na wazach greckich, ozdabia je płaskorzeźbami przedmiotów codziennego użytku wykonanych przez uczestniczki i uczestników warsztatów. Rysunki na papierze sporządzone tuszem stają się kartkami z kalendarza, kartki z kalendarza stają się bazą do prowadzenia notatek.

W pracach Wojciech Gilewicza stale dostrzegalny jest ruch i zmiana w obrębie kilku powtarzalnych gestów. Artysta wydobywa swoje prace poza kontekst galerii, prezentując je w przestrzeni miejskiej. Dziełem sztuki stają się sytuacje, w których zaistniały w specyficznym otoczeniu. Artysta nie traktuje przestrzeni galeryjnej jak „white cube’a” przygotowanego do sterylnej prezentacji wykonanych dzieł. Tworzy osobliwy environment skupiając rzeczy znalezione w przestrzeni galerii z wyprodukowanymi obiektami. Tytuł projektu nawiązuje do hasła reklamowego usteckiego Zakładu Gospodarki Komunalnej „Dzięki nam świat jest lepszy”, w którym artysta rozpoczął zbieranie pierwszych obserwacji związanych z projektem. /Weronika Teplicka/

Wojciech Gilewicz (@wojciech.gilewicz) jest malarzem, fotografem, a także autorem filmów wideo. Jego ostatnia praca wideo pt. Spacery po śmieciach zrealizowana w Nowym Jorku prezentowana po raz pierwszy publicznie w Galerii Białej w Lublinie w 2022 r., jest swojego rodzaju spacerami po mieście ze śmieciami w tle, gdzie w dość swobodnej narracji poruszane są przez bohaterów filmu takie tematy jak trash diving, no waste culture, circular economy czy freeganizm. Gilewicz w swoich projektach bardzo często występuje po obu stronach kamery wyznając zasady ekonomii samowystarczalności. W latach 2017-2021 artysta prowadził Beach64retreat nad oceanem w Rockaway, w dzielnicy Queens w Nowym Jorku, oddolną, niezależną i bezpłatną inicjatywę dla twórców z różnych dziedzin jako swoją odpowiedź na postępującą prekaryzację w sektorze kultury i sztuki. Artysta jest współzałożycielem artystycznego kolektywu Inne Towarzystwo działającego w Warszawie od 2022.

 

„Rezydencja artystyczna – Ustka 2023”
Partnerem programu jest Fundacja PZU

Dodaj komentarz