You are currently viewing WODA – Łeba 2023

WODA – Łeba 2023

Wystawa poplenerowa Stowarzyszenia Marynistów Polskich Oddział Fotograficzny im. Zbyszka Suligi w Słupsku

Komisarz pleneru Andrzej Zembik
Artyści /
Romuald DŁUGOSZ, Artur DŹWIREK, Andrzej FEDER, Krzysztof JAKUBOWSKI, Anna JAKUBOWSKA, Anna KLINKOSZ, Marlena KMINKOWSKA GRZESIAK, Jarosław KORBIŃSKI,
Małgorzata KOZAKOWSKA, Maciej KOŚCIUSZKO, Marta KRAWCZYK, Witold LEŚNIEWSKI, Andrzej MARKOWSKI, Przemysław MIRECKI, Ewa MILLER, Tomasz MOSIONEK, Janusz
PACUDA, Maria RÓŻAŃSKA, Kamila SAMMLER, Waldemar SIATKA, Rafał STANKIEWICZ, Roman TIMOFIEJUK, Mirosław WĘSIORA, Katarzyna ZAWADZKA, Waldemar ZIELIŃSKI,
Andrzej ZEMBIK


Wernisaż
25.10.2023 / g. 17.00 / wstęp wolny
Wystawa
26.10 – 12.11.2023*
Mała Galeria w Centrum Aktywności Twórczej
w Ustce Zaruskiego 1a

*Wstęp do galerii jest biletowany

Wydarzenia towarzyszące wystawie
26.10.2023 / g. 17.00

spotkanie z Waldemarem Zielińskim / „Moje fascynacje historią fotografii”
27.10.2023 / g. 16.00

performance Romana Timofiejuka: „Czytanie fotografii”

Snujemy różne opowieści o wodzie. Ma specyficzne reprezentacje w różnych kulturach i religiach, ale ma również ogólne znaczenia, które są wspólne dla wszystkich. Jest jedną z
najpospolitszych substancji na Ziemi. Postrzegamy ją w kontekstach znaczenia: kulturowym, naukowym i wreszcie czysto wizualnym. Związek chemiczny – tlenek wodoru – zwykłe H2O, płyn, para wodna, lód. A przede wszystkim substancja niezbędna dla naszego pojmowania życia. Stanowi podstawowy składnik strukturalny środowiska organizmów żywych, wchodzi w skład ich komórek. Kształtuje różnorodne krajobrazy i geologiczny obraz naszej planety. Obfitość lub brak wody tworzy odpowiednie warunki ekosystemów. Bezbarwna a jednak widzimy jej różne kolory. Jest postrzegana w nieskończonej ilości barw jako swoiste lustro odbijające to co znalazło się poza jej powierzchnią jak i bywa w niej zawarte. Suma zasad zjawisk optycznych. Zmiennokształtna, formująca różne tekstury, faktury, we współistnieniu choćby z wiatrem. Jest swoistym arche kultury. Była pojmowana jako prasubstancją – osnowa świata – z pierwotnego praoceanu wyłaniał się świat. Znalazła swoje miejsce w opowieściach, wierzeniach i obrzędach. Jest elementem mitów o stworzeniu świata, jako geneza wszelkiego bytu i fundament świata. Jest interpretowana jako jeden z żywiołów. Symbolizuje żywotność, płodność i oczyszczenie. Ma również swoje ciemne znaczenia, postrzegana jako żywioł groźny, złowrogi i destrukcyjny. Jest dwuznacznością, która z jednej strony jest życiem, a z drugiej – potrafi je również odebrać. Odpowiedzialna za życie i śmierć dostatek plonów lub głód. Ciągle jest – może być – inspiracją twórczą dla opowieści o naszym świecie. Indywidualnych opowieści … Plener Stowarzyszenia Marynistów Polskich zgromadził w Łebie, w czerwcu 2023 roku artystów z całej Polski, którzy chcieli opowiedzieć o swojej interpretacji tego szerokiego tematu. Efekt tych twórczych poszukiwań prezentujemy na wystawie. (Andrzej Zembi)

Dodaj komentarz