You are currently viewing Warsztaty dedykowane kobietom z Ustki i okolic / Marta Jarnuszkiewicz

Warsztaty dedykowane kobietom z Ustki i okolic / Marta Jarnuszkiewicz

Marta Jarnuszkiewicz
Warsztaty dedykowane kobietom z Ustki i okolic

 

26 i 27 maja (piątek, sobota) / 12.00 – 18.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce / ul. Zaruskiego 1a

 

Marta Jarnuszkiewicz poprzez rozmaite praktyki choreograficzne, pracę z ciałem i głosem podejmuje próby wytworzenia alternatywnego doświadczenia społecznego pomiędzy kobietami. Rozpoczynając od obserwacji dynamiki konkretnego miejsca czy architektury, artystka ustanawia nowe relacje społeczności kobiecej z ich codziennym otoczeniem. Architektura pełna zunifikowanych praktyk i nawyków, staje się dla artystki polem do wprowadzania alternatywnych działań, nowych narracji i dialogów z przestrzenią.

Artystka zaprasza wszystkie zainteresowane kobiety na warsztaty performatywne prowadzone wokół zagadnienia relacji ciała, dźwięku i przestrzeni publicznej, niezależnie od umiejętności. Wystarczy mieć skończone 14 lat i być otwartą na nowe doświadczenia, pracę w grupie oraz obecność aparatu i kamery.

Warsztaty rozpoczną się od wprowadzenia w podstawowe zagadnienia performatywności naszych ciał i choreografii codzienności. Następnie podczas części praktycznej uczestniczki doświadczą rozmaitych ćwiczeń i eksploracji ruchowych, które poprzez kolektywną pracę doprowadzą do realizacji działania performatywnego w wybranych miejscach w Ustce. Będą rozmowy o tym jak czujemy się w przestrzeniach publicznych, jak manifestujemy swoją siłę, odwagę, kobiecość i solidarność.

Zaproponowane przez artystkę warsztaty stworzą nową możliwość do wymiany kobiecych doświadczeń, poznania ciekawych technik pracy z ciałem i głosem, a także zapoznania się z nowymi kobietami w inspirującym środowisku.

 

Marta Jarnuszkiewicz – artystka wizualna. Tworzy wielokanałowe instalacje wideo, animacje, kompozycje ruchowe i działania performatywne. Swą praktykę artystycznąkoncentruje na różnorodnych modelach ruchu wpisanych w rzeczywistość społeczno-polityczną, poszukując w niej krytycznego potencjału. Obecnie zajmuje się badaniami nad performatywnością architektury oraz redefiniowaniem praktyk ruchowych kobiet w przestrzeni publicznej. W 2014 roku ukończyła Wydział Sztuki Mediów na warszawskiej ASP. Od 2016 roku jest asystentką w Pracowni Intermediów na Wydziale Architektury Wnętrz w Warszawie. Jest także wykładowczynią w Warszawskiej Szkole Filmowej. Jej prace pokazywane były m.in. w Salonie Akademii w Warszawie, Westergasfabriek w Amsterdamie, Teatrze Nowym w Warszawie, Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, BWA w Zielonej Górze, Lokal_30 w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Mińsku, Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jest laureatką kilku nagród m.in. Nagrody Głównej w konkursie Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów podczas Wro Media Art Biennale we Wrocławiu, a także nagrody głównej w konkursie “Coming out 2014”.

 

Fot. Alicja Piątak

Dodaj komentarz