You are currently viewing Urszula Ślusarczyk „RUDYMENTY”

Urszula Ślusarczyk „RUDYMENTY”

Urszula Ślusarczyk „RUDYMENTY”

wernisaż: 26 kwietnia 2013, godz. 18.00
Galeria Kameralna

wystawa będzie czynna do 24 maja 2013 r.

Galeria Kameralna, Słupsk, ul. Partyzantów 31a

Urszula Ślusarczyk – profesor nadzwyczajny Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, ale także rysunkiem, grafiką i fotografią. W swojej twórczości wychodzi z założenia, że życie i prawdziwa sztuka winny stanowić zasadniczą jedność. Stara się traktować poszukiwanie ładu i harmonii zarówno w życiu jak i w sztuce jako coś naturalnego. Prace powstają zazwyczaj niejako z nałożenia na siebie dwóch planów: ukrytej geometrii, rytmu oraz warstwy bardziej zewnętrznej, którą stara się „przekraczać”, rozwarstwiać czy rozszczelniać. Intencją jej twórczości jest zorientowanie na to, co jakby poza-czasowe i najbardziej elementarne. Redukcję traktuje jako rezultat doświadczenia, a nie jako efekt przyjętej konwencji, czy doktryny. Istotna dla tej twórczości jest próba wychodzenia poza prawdziwe lub fałszywe antynomie: tego co realistyczne i „abstrakcyjne”, materialne i duchowe, organiczne i geometryczne, emocjonalne i racjonalne, wreszcie tego co wiążemy z naturą i kulturą.

Dodaj komentarz