You are currently viewing Sławomir Marzec „wszystko – obrazy, collage, filmy, etc.”

Sławomir Marzec „wszystko – obrazy, collage, filmy, etc.”

Sławomir Marzec „wszystko – obrazy, collage, filmy, etc.”

wernisaż: 5 października 2012

godz. 17.00 Galeria Kameralna

wystawa będzie czynna do 10 listopada 2012 r.

Galeria Kameralna, Słupsk, ul. Partyzantów 31a

Sławomir Marzec ur. 1962; dyplom z malarstwa na ASP w Warszawie w 1986 r.; Maisterschule Diploma w Kunstakademie Dusseldorf w 1988r.; od 1988 pracuje na ASP Warszawa, a obecnie prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki; od 2003 jest także profesorem Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Autor ponad 60 prezentacji indywidualnych, publikuje także teksty i książki z pogranicza teorii i krytyki sztuki.

Sławomir Marzec praktykuje różne formy i konwencje sztuki – malarstwo, instalacje, grafikę komupterową, film itd. Od 2006 roku większość swoich wystaw, cykli prac i publikacji tytułuje słowem WSZYSTKO. „Wszystko” w jego przekonaniu to najbardziej paradoksalne pojęcie, które otwiera pełnię przestrzeni naszego istnienia w całej jego złożoności, wielowymiarowości i zagadkowości. Słowo to zawiera wszystko i nic razem wzięte; to, co realne i niemożliwe, minione i przyszłe. Uprzytomnia zatem nasze nieredukowalne ograniczenia. Ukazuje konieczność „niemożliewiej i nierealnej całości”, czy pełni, a jednocześnie problematyzuje wszelką konkretność i ostateczność, bierze w nawias wszelkie formy i znaczenia.
Na wystawie Sławomir Marzec zaprezentuje 3 cykle prac: „12 obrazów”, bricollage „Wszystko” oraz kilka filmów.

 

Dodaj komentarz