You are currently viewing SINA BOROUMANDI / OVERLAP / REZYDENCJA ARTYSTYCZNA ON-LINE

SINA BOROUMANDI / OVERLAP / REZYDENCJA ARTYSTYCZNA ON-LINE

Sina Boroumandi
Overlap
rezydencja artystyczna on-line / marzec – kwiecień 2023

Kuratorka / Weronika Teplicka

Projekt „Overlap” będzie eksplorował dwie przeciwstawne właściwości fotografii. Jedna z nich wynika z długich czasów ekspozycji, co powoduje rozmytą teksturę zdjęcia, druga wykonywana jest w ułamku sekundy uzyskując dużą ostrością. Zaakcentuję połączenie tych dwóch właściwości przez wizualne eksperymenty i siłę ekspresji rozwiniętą w tym projekcie. Każda z tych całkowicie przeciwstawnych właściwości fotografii oznacza szeroki zakres doświadczeń w życiu społecznym, od najbardziej satysfakcjonujących na jednym końcu, do najbardziej niepokojących na drugim. Nakładanie się tych narracji prowadzi do wizualnej dziwności i komplikacji okoliczności, które dzieją się w codziennym życiu na określonej granicy geograficznej, w Iranie, i w określonym czasie, obecnie. /Sina Boroumandi/

 

Sina Boroumandi – ur. 1980 r., licencjat w sztukach wizualnych, mieszka i pracuje w Iranie. Wybrał fotografię przede wszystkim ze względu na jej zakorzenienie w rzeczywistości (fotografowane obiekty). W swojej pracy artystycznej obsesyjnie usiłuje dotrzeć do samego jądra rzeczywistości bądź ukrytej prawdy. Fotografia przedstawia świat takim, jakim jest, i jakim postrzegają go ludzie, co jednak okazuje się mało pomocne w odkrywaniu ukrytych wymiarów świata. Świadomość ta pomogła mu w odkrywaniu i doświadczaniu nowych sposobów widzenia i skłoniła do wykorzystania efektów optycznych. W tym celu artysta nie wykorzystuje jednak funkcj i aparatu ani możliwości obróbki zdjęć w ciemni, lecz wykonuje manipuluję i modyfikuje promienie świetlne, które przenoszą obraz przez aparat na kadr.

Dodaj komentarz