You are currently viewing Sacrum prywatne w medium literatury / konferencja naukowa

Sacrum prywatne w medium literatury / konferencja naukowa

17 – 18 maja 2018
Ustka / Centrum Aktywności Twórczej / ul. Zaruskiego 1a

Otwarcie Konferencji:
17 maja / godz. 9.00 / Prorektor ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. prof. AP Aleksander Astel; Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Słupsku Magdalena Mijewska; Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku Edyta Wolska; kierownik merytoryczny Konferencji dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski

9. 15 – 10.15 / krąg I

dr Paweł Plichta (UJ) /„Sacrum” przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich „peregrinos”
dr Katarzyna Kaczor-Scheitler (UŁ) / Sacrum prywatne w rękopiśmiennym „Wirydarzu duchownym” (1746)
mgr Edyta Skoryna (UAM) / „Sacrum” a indywidualizm w literaturze późnego polskiego oświecenia. „Casus” twórczości Hugona Kołłątaja
mgr Elżbieta Szyngiel (UWr.) / O doświadczeniu sacrum w korespondencji Elizy Krasińskiej

10.15 – 10. 45 / przerwa kawowa

10.45 – 11.45 / krąg II

mgr Iwona Płóciennik (AP w Słupsku) / Wyrazić to, co „całkiem inne”. Norwid i doświadczenie „sacrum”
mgr Katarzyna Wasyl (AP w Słupsku) / Sztuka jako świeckie sacrum bohaterów prozy Malwiny Meyersonowej i Anieli Kallas
mgr Kinga Mielczarek (AP w Słupsku) / Doświadczenia duchowe w ”Oksanie” Marii Sadowskiej

11.45 – 12.15 / przerwa kawowa

12.15 – 13.15 / krąg III
mgr Emilia Juchniewicz (AP w Słupsku) / Restauracja, bar, karczma, kasyno jako święta przestrzeń mężczyzny w utworach H. Krzemienieckiej i A. Pilchowej
mgr Agnieszka Dębowska (AP w Słupsku) / O przestrzeni sakralnej w „Wyspie” Róży Ostrowskiej mgr Natalia Chodorowska (UMK), Warmia i Mazury / Prusy Wschodnie jako sacrum prywatne w literaturze polskiej i niemieckiej

13. 15 – 14. 15 / dyskusja nad referatami
14.30 / obiad
18.00 / elektryczne sacrum muzyczne Lucyan – sitar, bansuri, Renata – tampura
19.30 / uroczysta kolacja

18 maja 2018

9.00 – 10.00 / krąg IV

mgr Fryderyk Nguyen (UWr.) / Psychologia religii w „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego
mgr Monika Szyszka vel Syska (UŁ) / Schulz i reakcja na świętość
mgr Justyna Morawska (UW) / „Wstrząśnięty do głębi płakałem”. O doświadczeniach czytelniczych Brunona Schulza
mgr Wojciech Pietras (UW) /„Numinosum” w poezji Bolesława Leśmiana

10.00 – 10. 30 / przerwa kawowa

10.30 – 11.30 / krąg V
mgr Łukasz Piaskowski (UWr.) / Muzyka jako substrat przestrzeni sacrum w twórczości Józefa Czechowicza
mgr Alicja Balcerzak (AP w Słupsku) / Przerywając milczenie prywatnego sacrum holokaustu w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman
mgr Joanna Nowak (AP w Słupsku) / O chrześcijańskich nawróceniach muzyków rockowych
mgr Klaudia Renusch (UG) / „Sacrum” sprofanowane. Sławomir Mrożek o sobie samym

11.30 – 12.00 / przerwa kawowa

12.00 – 13.00 / krąg VI
mgr Emanuela Czeladka (AP w Słupsku) / „Wracam do prostego języka dzieci…”. Nietykalne dziecięctwo w poezji Jacka Podsiadły
mgr Krzysztof Socha (UR) / Interpretacje tradycji religijno-biblijnej w balladach Sylwestra Podolskiego dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski (AP w Słupsku) / Od buddyzmu do wolności. Toni Packer i współczesna duchowość

13.00 – 14.00 / dyskusja nad referatami
14.30 / obiad
18.00 / akustyczne sacrum muzyczne Ridibundus – łopot i piski

CAŁY PROGRAM

 

Dodaj komentarz