You are currently viewing Sacro-pop. Wyrażanie świętości w kulturze masowej / konferencja naukowa

Sacro-pop. Wyrażanie świętości w kulturze masowej / konferencja naukowa

22 – 23 maja 2019
Ustka / Centrum Aktywności Twórczej / ul. Zaruskiego 1a

Otwarcie Konferencji:
22 maja / godz. 9.00 / Prorektor ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. prof. AP Aleksander Astel; Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku Edyta Wolska; kierownik merytoryczny Konferencji dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski

9. 15 – 10.15 / część I

mgr Jakub Puda (UW)  / Tradycjonalizm – postmodernistyczna awangarda?
dr hab. Jacek Sieradzan (UwB) / Religie rockmanów
mgr Ida Cierniak-Nielub (AP) / Sacrum w kulturze współczesnej: bohater tekstów rockowych Piotra Roguckiego jako homo religiosus

10.15 – 10. 45 / przerwa kawowa

10.45 – 11.45 / część II

mgr Hanna Zwara-Kerlin (AP) / Prostytucja sakralna w czasach przedchrześcijańskich
mgr Marta Jakubowska (UAM) / Przedstawiciele mocy we współczesnej polskiej literaturze fantasy
dr Grzegorz Grudziński (UŁ) / Religia w podręcznikach języka polskiego jako obcego
dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski (AP) / Zen i motocykle. Wschodnia duchowość na wolnym rynku

11.45 – 12.15 / przerwa kawowa

12.15 – 13.15 / część III
mgr Wojciech Wróblewski (AP) / Sakralizacja, desakralizacja, fundamentalizm czy eklektyzm religijny w „Opowieści podręcznej” Margaret Atwood
mgr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska (AP/MPiMK-P w Wejherowie) / Martyny Bundy sacrum (nie)kobiece w powieści „Nieczułość”
mgr Elżbieta Broda (AP) / Wieloaspektowość sacrum we współczesnej literaturze środkowopomorskiej

13. 15 – 14. 15 / dyskusja nad referatami 
14.30 / obiad 
18.30 / dr Janusz Bohdziewicz (AP) Filmowe sacro-pop (pokaz studyjny)
20.00 / uroczysta kolacja

23 maja 2018

9.00 – 10.00 / część IV

mgr Dorota Śmietana-Bołwako (AP) / Leszek Herman – pomorskie legendy w służbie popkultury
mgr Tomasz Fopke (MPiMK-P w Wejherowie/AM w Gdańsku) / Między muzycznym „bòżim” a „kòzym” Kaszubskie sacrum w kulturze masowej
lic. Roman Drzeżdżon (MPiMK-P w Wejherowie) / Sacrum pogańskie w komiksie pomorskim
mgr Wioletta Głowa (AP) / Wałbrzyska makabreska w powieści Joanny Bator „Ciemno prawie noc”

10.00 – 10. 30 / przerwa kawowa

10.30 – 11.30 / część V
mgr Wiesław Pietras (UW) / Anty-sacro-pop. Jak i dlaczego polscy internauci szkalują papieża?
mgr Bartosz Ejzak (UŁ) / Katalogi świętych w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego
mgr Bartłomiej Borek (UMCS Lublin) / O idei boga w noweli B. Prusa „Z legend dawnego Egiptu”
mgr Anna K. Herman (UŚ) / Sacrum, cielesność, kontrkultura. William S. Burroughs i Allen Ginsberg

11.30 – 12.00 / przerwa kawowa

12.00 – 13.00 / część VI
mgr Alicja Balcerzak (AP) / Rytuały parareligijne we współczesnym teatrze awangardowym
mgr Maja Krysztofiak (UWr) / Popkulturowe wyobrażenie współczesnego czarownictwa
mgr Magdalena Miryn (UJ) / Non-duality – recepcja indyjskiej wedanty w zachodniej kulturze masowej

13.00 – 14.00 / dyskusja nad referatami 
14.30 / obiad 
18.00 / muzyczne sacropop (promenada w Ustce z charyzmatykami w tle)

CAŁY PROGRAM

 

Dodaj komentarz