You are currently viewing PERSONA (NON) GRATA / wystawa zbiorowa

PERSONA (NON) GRATA / wystawa zbiorowa

„PERSONA (NON) GRATA

Lena Achtelik 
Martyna Czech 
Ewa Bloom Kwiatkowska 
Miłosz Wnukowski 
Beata Ewa Białecka 
Magdalena Moskwa 


Kurator / Roman Lewandowski

Wernisaż
7.04.2022 / 18.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
/ ul. Zaruskiego 1a

Wystawa
7.04 – 26.06.2022
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
Galeria Kameralna w Słupsku /  ul. Partyzantów 31a

GALERIA KAMERALNA

CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Wystawa „Persona (non) grata” jest poświęcona problematyce estetycznego zobrazowania człowieka, persony oraz twarzy i zachodzących pomiędzy nimi zależności oraz powiązań. Jednym z istotnych wątków i toposów projektu jest również maska, ponieważ zarówno nowożytny jak współczesny portret można odczytywać – jak sugeruje Hans Belting – jako „maskę pamięci i jako maskę społecznej tożsamości”. Jest rzeczą nader interesującą, że w świecie greckiego antyku maskę i twarz opisywało to samo pojęcie – persona – przy czym autoprosopos to maska prawdziwa, natomiast prosopeion to maska sztuczna. Z kolei w starożytnym Rzymie łacina rozróżnia już terminologicznie „twarz” oraz „maskę”, podczas gdy później – w teatrze renesansowym – maska właściwie nie pojawia się, chociaż jest to epoka narodzin portretu wczesnonowożytnego, który wg Beltinga stanowi „protest przeciwko cmentarzowi”. Gdy zaczynano malować pierwsze portrety indywidualne, większość społeczeństwa kończyła swoją bytność cielesną jeszcze w ossariach. Z drugiej jednak strony portret to obraz obrazu, ponieważ stanowi próbę odwzorowania twarzy, która jest obrazem nas samych i naszej tożsamości.

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Burmistrz Miasta Ustka 
Jacek Maniszewski