You are currently viewing PERSONA (NON) GRATA / WYSTAWA ZBIOROWA / GALERIA KAMERALNA, CAT

PERSONA (NON) GRATA / WYSTAWA ZBIOROWA / GALERIA KAMERALNA, CAT

PERSONA (NON) GRATA
Kurator / Roman Lewandowski 

 

Lena Achtelik
Tereza Barabash
Beata Ewa Białecka
Martyna Czech
Ewa Bloom Kwiatkowska
Magdalena Moskwa
Olena Naumenko
Miłosz Wnukowski

Wernisaż
7.04.2022 / 18.00

Wystawa
8.04 – 26.06.2022
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce /
ul. Zaruskiego 1a
Galeria Kameralna w Słupsku /
 ul. Partyzantów 31a

 

Wystawa „Persona (non) grata” jest poświęcona problematyce estetycznego zobrazowania człowieka, persony oraz twarzy i zachodzących pomiędzy nimi zależności oraz powiązań. Jednym z istotnych wątków i toposów projektu jest również maska, ponieważ zarówno nowożytny jak współczesny portret można odczytywać – jak sugeruje Hans Belting – jako „maskę pamięci i jako maskę społecznej tożsamości”. Jest rzeczą nader interesującą, że w świecie greckiego antyku maskę i twarz opisywało to samo pojęcie – persona – przy czym autoprosopos to maska prawdziwa, natomiast prosopeion to maska sztuczna. Z kolei w starożytnym Rzymie łacina rozróżnia już terminologicznie „twarz” oraz „maskę”, podczas gdy później – w teatrze renesansowym – maska właściwie nie pojawia się, chociaż jest to epoka narodzin portretu wczesnonowożytnego, który wg Beltinga stanowi „protest przeciwko cmentarzowi”. Gdy zaczynano malować pierwsze portrety indywidualne, większość społeczeństwa kończyła swoją bytność cielesną jeszcze w ossariach.  Z drugiej jednak strony portret to obraz obrazu, ponieważ stanowi próbę odwzorowania twarzy, która jest obrazem nas samych i naszej tożsamości. 

Dodaj komentarz