You are currently viewing Otwarcie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Otwarcie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Otwarcie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

15-16 sierpnia 2013

img_6880 img_6880 img_6891 img_6880
img_6882 img_6883 img_6891 img_6880
img_6882 img_6883 img_6891 img_6880
img_6882 img_6883 img_6891 img_6880
img_6882 img_6883 img_6891 img_6880
img_6882 img_6883 img_6891  

 

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 mieliśmy możliwość zrealizowania projektu pod nazwą Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – Utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Centrum Aktywności Twórczej powstało w wyniku modernizacji starego spichlerza zbożowego, w którym do niedawna tylko część powierzchni zajmowała Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej. Obecnie cały spichlerz przeszedł we władanie Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku pod nazwą Centrum Aktywności Twórczej. Jest to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych w Europie i na świecie. Podobne miejsca znajdują się między innymi w Kecskemet na Węgrzech, Vallauris we Francji czy Tokoname w Japonii.
Centrum Aktywności Twórczej powstało z myślą o artystach, ale także o społeczności lokalnej. Do dyspozycji jednych i drugich zostały oddane pracownie: pracownia rzeźby i ceramiki, pracownia grafiki komputerowej i filmowej wraz z najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem. Centrum Aktywności Twórczej posiada również salę wykładową oraz salę wystawienniczą. Nowocześnie wyposażona baza noclegowa wraz z zapleczem kawiarnianym jest przygotowana na pobyty typu artist-in-residence. Centrum Aktywności Twórczej będzie miejscem działań interdyscyplinarnych dla szeroko rozumianych sztuk wizualnych. Realizowane będą projekty filmowe, muzyczne, teatralne czy performatywne. Będzie to miejsce „dziania się” pojmowane w szerokim tego słowa znaczeniu: jako działania artystyczne, spotkania, rozmowy, a także wymiana twórczych myśli i idei.
Równolegle z powstaniem Centrum Aktywności Twórczej powstaje z inicjatywy Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku „Park Sztuki”, którego realizacje będzie można podziwiać w na terenie całego miasta i okolic. Do ich wykonania będziemy zapraszali najwybitniejszych artystów z Polski i ze świata. Wszystkie działania Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej zmierzają do popularyzacji Ustki jako miasta na trwałe wpisującego się w kulturalną mapę zarówno Europy jak i świata.

Edyta Wolska
dyrektor
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku


 

img_6880 img_6882 img_6883 img_6891
img_6880 img_6882 img_6891 img_6883
img_6880 img_6882 img_6883 img_6882
img_6891 img_6880    

Patronat medialny:

       

     

Dodaj komentarz