You are currently viewing OPEN CALL / „Praktyki ekologiczne na polu artystycznych działań” / Rezydencja artystyczna

OPEN CALL / „Praktyki ekologiczne na polu artystycznych działań” / Rezydencja artystyczna

Open call /
„Praktyki ekologiczne na polu artystycznych działań”
rezydencja artystyczna

Miejsce realizacji programu / Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Termin / 1.09 – 29.10.2021

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku ogłasza otwarty nabór do programu rezydencji artystycznych pod nazwą „Praktyki ekologiczne na polu artystycznych działań”. Przedmiotem rezydencji będzie stworzenie cyklu prac nawiązującego do głównego tematu zaproponowanego przez organizatora polegającego na badaniu historii i przyszłości Ustki w kontekście narastającego kryzysu ekologicznego. Zmiany klimatyczne zagrażające ludzkości nasilają się szybciej niż zakładali naukowcy. Publikowane mapy z przewidzianymi podtopieniami, występowanie ekstremalnych zjawisk klimatycznych nie są w stanie powstrzymać ciągłej produkcji i konsumpcji. Według prognoz tereny nadmorskie mogą przestać istnieć. Skoro zmian nie można już powstrzymać, a jedynie spowolnić ich narastanie, istotnym może stać się modyfikowanie dotychczasowego sposobu życia. Jak dostosować się do zmian i zadbać o jak najdłuższe przetrwanie. Istotna może być komunikacja z artystami i namawianie ich do dzielenia się swoimi wizjami i praktykami na polu sztuk wizualnych prowadzących do zmniejszenia śladu węglowego. Czy sztuka może być skierowana na tworzenie i wzmacnianie więzi społecznych? Jakie zmiany czekają mieszkańców Ustki, jak będzie wyglądać ich miejsce zamieszkania w niedalekiej przyszłości.

Otwarty nabór skierowany jest do artystów i artystek polskich będących na różnych etapach kariery artystycznej, pracujących na polu szeroko rozumianych sztuk wizualnych, widzących możliwość pracy nad projektem w odniesieniu do tematu zaproponowanego przez organizatora.

W czasie ośmiotygodniowej rezydencji artystycznej w Centrum Aktywności Twórczej przewidujemy pracę nad projektem, konsultacje z kuratorką rezydencji artystycznych, warsztaty z publicznością i działania w przestrzeni miejskiej. Prezentacja rezultatów pracy w formie wystawy odbędzie się w Galerii Małej w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Przewidziane jest honorarium dla artysty za udział w programie i zakup materiałów do realizacji warsztatów.

 

Regulamin:

Więcej informacji / [email protected]

 

PARTNER PROJEKTU

Dodaj komentarz