You are currently viewing OPEN CALL / „BADANIA PRZESZŁOŚCI” / REZYDENCJA ARTYSTYCZNA

OPEN CALL / „BADANIA PRZESZŁOŚCI” / REZYDENCJA ARTYSTYCZNA

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
/ ul. Zaruskiego 1a

OPEN CALL
„BADANIA PRZESZŁOŚCI”

Termin trwania rezydencji / 1.07 – 31.08.2021

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku ogłasza otwarty nabór do programu rezydencji artystycznych pod nazwą „Badania przeszłości”. Tematem rezydencji będzie stworzenie cyklu prac nawiązujących do głównego tematu zaproponowanego przez organizatora polegającego na badaniu historii Ustki oraz okolic i opowiadaniu o niej przy użyciu środków wizualnych. Artysta/artystka podczas dwumiesięcznego pobytu stworzy cykl prac prezentowanych podczas końcowej wystawy, będzie współpracował/współpracowała z lokalną społecznością organizując warsztaty i wykona cykl działań w przestrzeni miejskiej. Przewidziane jest honorarium dla artysty/artystki za udział w programie.

Nabór

skierowany jest do artystów i artystek polskich będących na różnych etapach kariery artystycznej, pracujących na polu szeroko rozumianych sztuk wizualnych, widzących możliwość pracy nad projektem w odniesieniu do tematu zaproponowanego przez organizatora. W czasie ośmiotygodniowej rezydencji artystycznych w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przewidujemy pracę nad projektem, konsultacje z kuratorką rezydencji artystycznych, warsztaty z publicznością, działania w przestrzeni miejskiej, prezentację rezultatów pracy jako wystawy w Galerii Małej w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

25.04.2021 / 23.59

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

Kuratorka programu

Weronika Teplicka / [email protected]

REGULAMIN
Więcej informacji / [email protected]

Dodaj komentarz