You are currently viewing Monika Drożyńska / Dziary / Działania w przestrzeni miejskiej w ramach projektu SZTUKA NA ULICY

Monika Drożyńska / Dziary / Działania w przestrzeni miejskiej w ramach projektu SZTUKA NA ULICY

Monika Drożyńska
Dziary
Działania w przestrzeni miejskiej w ramach projektu
SZTUKA NA ULICY

7, 8.08. 2019 / Promenada nadmorska w Ustce

„Na szczęście, jak pisze Zygmunt Bauman, relacja pomiędzy „my” i „oni” może mieć nie tylko charakter antagonistyczny, ale może również opierać na wzajemności. W sytuacji, gdy zdamy sobie sprawę, iż „oni” posiadają umiejętności, których nam brak (i vice versa) wzajemna wymiana usług może przynieść korzyści obu stronom. Wydaje się, że współczesny świat jest medium, przez które transmituje się płynnie poglądy, wartości, strategie życiowe czy sposoby postępowania, czyniąc złudzenie, że wszyscy jesteśmy tacy sami tylko trochę inni”.

Od wielu lat pracuję z techniką haftu ręcznego na tkaninie. Szukając nowych inspiracji dla ornamentów, których mogę użyć w tkaninie trafiłam na tatuaż, będący obecnie bardzo popularną formą ozdabiana ciała. Tatuaż to zakodowany język uniwersalny dla ludzi z różnych zakątków świata. Ma ona na celu określanie swojej tożsamości. Lato, plaża to czas i miejsce gdzie się rozbieramy a tatuaże są mocno eksponowane. Haft i tatuowanie łączy narzędzie – igła.

Tatuaże turystów, które dołączą do projektu staną się ornamentem na haftowanym wspólnie obrusie. Będą przenoszone bezpośrednio z ciała na tkaninę. Działanie będzie mieć charakter otwarty, będzie odbywać się na ulicy, przy dużym stole, do którego każdy może się dosiąść na chwilę lub na dłużej i wyhaftować swój bądź czyjś tatuaż. „Dziary” staną się tkaniną o charakterze socjologicznym, dokumentem treści i form, które są zapisywane na ciele. Staną się symbolem integracji i odejściem od kategoryzowania ze względu na pochodzenie, wiek, religię itd.

Wiele osób będących fanami tatuażu, z którymi rozmawiałam, wierzy, że ich tatuaże mają potężną moc sprawczą. Niekiedy rysunki na ciele traktowane są jak swoiste amulety. Przypominają o przeżytych triumfach, sukcesach i zwycięstwach. Ukazują twardość, nieugiętość i hart ducha ich właściciela. W wielu przypadkach mają być dowodem odniesienia zwycięstwa nad bólem i cierpieniem. Tatuaże mogą być też skarbnicą wiedzy o człowieku i mają w pewnym sensie wymiar niezwykły, wręcz magiczny. (Monika Drożyńska)

 


Dofinansowano z budżetu projektu pn. „prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej  
Europe Direct w latach 2018-2020” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 

—————————————————————————————————-

fot. ze strony /
http://naszetatuaze.pl/kratka89/dzem/ [dostęp16.06.2019]

Dodaj komentarz