You are currently viewing Michał Hyjek – „Pasaż Małp”

Michał Hyjek – „Pasaż Małp”

Wernisaż: 14 listopada 2014, godz. 17.00

Baszta Czarownic

wystawa będzie czynna do 4 stycznia 2015 r.

Michał Hyjek jest laureatem Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 7”, a także absolwentem Wydziału Intermediów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta, naukowiec, konstruktor instalacji interaktywnych działających w oparciu o sieci bezprzewodowe, w których udostępnia dane. Działając poza oficjalną galeryjną przestrzenią i rezerwatem sztuki, poszukuje nowej definicji street artu. Jest członkiem grupy Kex-Mag z Bielska-Białej, która łączy twórców sztuki nowoczesnej. Filmowiec oraz postać kojarzona z krakowskim światkiem deskorolkowym. W swoich pracach gloryfikuje atomizację podejmowanego tematu oraz instynktowne podejście.

„Pasaż Małp” to:
– interaktywne przedstawienie książki Waltera Benjamina „Pasaże paryskie”,
– połączenie przestrzeni rzeźbiarskiej i wirtualnej strefy danych,
– dwa poziomy informacji – Wi-Fi z ograniczonym dostępem i wykorzystanie zbliżeniowej technologii kodów NFC, 
– elementy instalacji są kopią płaskorzeźby małpy mieszczącej się na fasadzie pałacu Jabłonowskich, w którym obecnie mieści się Goethe-Institut,
– weź smartfona z podstawki i dotknij jego tyłem symbol małpy ze znakiem zapytania, aby dowiedzieć się, jak aktywować instalację.

Dotykając nosów małp telefonem komórkowym możemy czytać książkę!
12 wiszących rzeźb małp o dwóch twarzach zawierających chipy z fragmentami książki Waltera Benjamina “Pasaże”. Chipy znajdują się w nosach małp. Każda rzeźba posiada 2 chipy z tym samym fragmentem książki. To, co różni  zawartość nosów, to tło tekstów czyli fragmenty filmowe nagrane w Krakowie i kojarzące się mi z fragmentami “Pasaży”.

Korzystanie z instalacji za pomocą telefonu komórkowego (smartphone) lub laptopa. (moduł wi-fi + technologia zbliżeniowa NFC). Rzeźby porusza wiatr (wprawia je w ruch obrotowy), więc użytkownik wchodząc w instalację zawszę odczytuje inną konstelację danych. Podwieszone rzeźby są ułożone nierównomiernie. Cel takiego posunięcia to:
– nadanie treściom książki takich wartości jak głębokość,
– podobnie jak w książce Waltera Benjamina odczytanie “Pasażu Małp” zależy od punktu obserwacji /miejsca wejścia w pole instalacji.
Laser ukryty w oku złotej małpy: zielony laser o mocy 50mW pokazuje czy instalacja jest aktywna oraz obszar, gdzie można korzystać z Pasażu Małp.
interaktywne pokazywanie światłem aktywności użytkownika ( kiedy komórka łączy się bezprzewodowo z fragmentem książki). Kiedy użytkownik dotyka nosy małp przestrzennie poznając książkę W. Benjamina, laser nie tylko pokazuje, ile danych dostaje dostarczonych użytkownikowi, ale zakreśla obszar zasięgu instalacji. Światło lasera odbijane tworzy kwadrat lub heksagon. Przenikanie się wirtualnych danych i świata fizycznego pokazane za pomocą światła. Tego, czego zazwyczaj nie widać dzięki technologii, zyskuje funkcję wizualną.
Warsztat artystyczny, klasyczna rzeźba dokonuje fuzji z nadawaniem fali radiowej, dzięki której komórka łączy się z nosami małp.

Dodaj komentarz