You are currently viewing MICHAŁ BAŁDYGA / Wszyscy jesteśmy SUPERBOHATERAMI / warsztaty

MICHAŁ BAŁDYGA / Wszyscy jesteśmy SUPERBOHATERAMI / warsztaty

MICHAŁ BAŁDYGA 
Wszyscy jesteśmy SUPERBOHATERAMI

Warsztaty w szkołach w Ustce i Słupsku

9 czerwca – Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku
10 czerwca – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku
13 czerwca – Gimnazjum w Ustce

Twórca proponuje warsztaty związane z eksperymentem, który dotyczy uświadamiania tak młodzieży jak i dorosłych. Warunki eksperymentu mają pokazać, w jaki sposób i w jakich warunkach, także społecznych, doświadczają siebie i świata „superbohaterowie”.

Jedna klasa w szkole zamienia się na jeden dzień w klasę Superbohaterów. Połowa klasy losuje rodzaj „niepełnosprawności” i w zależności od tego, co wylosują zakrywa im się oczy, uszy lub usta, wiąże im się ręce, lub sadza na wózkach inwalidzkich, daje się im kule, lub białą laskę. Druga połowa klasy jest ich opiekunami, tak żeby każdy „niepełnosprawny” miał swojego opiekuna. Zadaniem warsztatowiczów jest przeżyć jeden dzień w szkole w konkretnych warunkach eksperymentu. Jednym z warunków tego eksperymentu jest to, że informacjami o nim dysponują tylko dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy. Zwieńczeniem tego warsztatu jest prezentacja przeze mnie idei Superbohaterów oraz rozmowa z młodzieżą i nauczycielami o doświadczeniach związanych z warsztatami. Chciałbym, aby rozmowa dotyczyła nie tylko doświadczeń „niepełnosprawnych”, ale także ich opiekunów, nauczycieli i warunków, jakie istnieją w szkołach oraz ich dostosowanie do przyjęcia dzieci wymagających innych warunków niż przeciętne.

 

Dodaj komentarz