You are currently viewing KATARZYNA LASKUS-STWORA / TLEN / W RAMACH REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ

KATARZYNA LASKUS-STWORA / TLEN / W RAMACH REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ

Katarzyna Laskus-Stwora
Tlen / w ramach rezydencji artystycznej

 

Prezentacja projektu
24.08.2023 (czwartek) / 18.00
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce /  ul. Zaruskiego 1a
Kuratorka / Weronika Teplicka

 

Projekt „Tlen” będący kontynuacją realizacji „Przybrane Miasta”,„Pejzaż miejski – Nowa Huta” i „Pejzaż miejski – Kraków” będzie eksplorował możliwości fotografii analogowej i cyfrowej w przestrzeni miejskiej. Zbierając od lat wspomnienia i ślady związane z kluczowymi miejscami splecionymi z moim życiem i życiem mojej rodziny zwracam uwagę na zmienność krajobrazu oraz pamięć o nieistniejących już lokacjach skazanych na zapomnienie. Realizując projekt podczas pobytu na rezydencji artystycznej odniosłam się do wyobrażeń o Ustce snutych przez turystów jako miejscowości uzdrowiskowej, będącej remedium na przebodźcowanie i zaspokojeniem tęsknoty za odpoczynkiem i prostym stylem życia. Będzie on również refleksją na temat poszukiwania miejsc, gdzie jeszcze nieskażone powietrze jest dostępne, a przecież podstawową funkcją życiową jest oddychanie. Ukażę kontrast pomiędzy odczuciami mieszkańców Ustki i Krakowa w czasie trwającego sezonu turystycznego, kiedy dla autochtonów „czas wypoczynku” staje się czasem intensywnej pracy. Moje spotkania z lokalną społecznością zamienią się w rozmowy o miejscach, ulubionych strefach towarzyszących najważniejszym momentom ich egzystencji. Wykonam spontanicznie portrety w wybranych przez nich pejzażach, kontrastując je z portretami zainspirowanymi estetyką fotografii z tzw. budek fotograficznych. (Katarzyna Laskus-Stwora)

Katarzyna Laskus-Stwora (ur. w 1980) – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się fotografią autobiograficzną i konceptualną. Prowadzi działalność edukacyjną w zakresie tradycyjnego i cyfrowego obrazu fotograficznego. Brała udział w wystawach w kraju i za granicą. Jest laureatką wielu konkursów fotograficznych. Jest autorką bloga „Portfolio jako archiwum” realizowanego w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 została przyjęta do Związku Polskich Artystów Fotografików. Uczestniczka spotkań Autorskiego Laboratorium Fotografii we Wrocławiu.

 

Zdjęcia / Kalina Markiewicz

Dodaj komentarz