You are currently viewing Katarzyna Kujawska-Murphy  „Stan wewnętrzny”

Katarzyna Kujawska-Murphy „Stan wewnętrzny”

Katarzyna Kujawska-Murphy  Stan wewnętrzny”

wernisaż: 20 kwietnia 2012
Galeria Kameralna

wystawa będzie czynna od 20 kwietnia do 18 maja 2012 r.

Galeria Kameralna, Słupsk, ul. Partyzantów 31a

 

Katarzyna Kujawska – Murphy jest adiunktem w pracowni rysunku w ASP w Poznaniu, absolwentka tej uczelni (dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa i w zakresie video: 1997). Studiowała w Central Saint Martins College of Art and Design w Londynie.
Jest laureatką Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (Ogólnopolski Przegląd Malarstwa, „Promocje ’ 97″Legnica) i Nagrody Galerii Miejskiej – „Promocje ’ 97”, Legnica.
Jest laureatką Odznaczenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2011r.), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki

Publikuje w magazynach o sztuce – w tym w „New York Arts”.

Artystka zajmuje się sztuką instalacji, video, rysunkiem, malarstwem, przede wszystkim jednak przestrzenią i czasem, rozważa w swej twórczości psychologiczne aspekty widzenia i dostrzegania, tym zagadnieniom podporządkowuje media, którymi się posługuje.

Jest kuratorem wielu międzynarodowych wystaw w Polsce i Japonii. Stworzyła inicjującą wystawę japońskiej Grupy Artystycznej A-21 w 2003 r. w poznańskim Arsenale, jak i warszawskiej Galerii Program. Od tego czasu Grupa A-21 regularnie gości w Poznaniu. Opracowała stałą, wymianę artystyczną pomiędzy środowiskiem artystycznym w Poznaniu a Organizacją Artystyczną A-21 w Osace. Od 2003 r. organizuje w trybie stałym wystawy dla polskich artystów na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Osace (dotychczas przeprowadziła 4 wystawy). Jest kuratorem angielsko – polskich przedsięwzięć w Poznaniu (mini-festiwal „Frankly-Szczerze” 2005r.), jak również przeprowadziła „Re: Generację” Międzynarodową Wystawę Sztuki w Zapomnianych Dzielnicach Poznania: Dzielnica Artystyczna Sródka (producent: Agata Drogowska – InterCity), II edycja rewitalizacji poprzez sztukę odbędzie się na Śródce jesienią 2007roku. Wystawia w Polsce, jak i poza granicami kraju, głównie w Anglii (Londyn) i w Japonii (Osaka), a także w Korei Południowej (Pussan) oraz w Niemczech (Berlin,Hannower, BAUHAUS -Dessau, Wiesbaden).

W swoich realizacjach mówię o „przemianie” i „upoetycznianiu” przestrzeni, którą traktuję jako teren niezależny, wyobrażenio­wy. Ograniczenia zaznaczają się w moich pracach jako linia, którą trak­tuję jako nieskończoną, ale też wycinkową. Linia – symbol horyzontu -linii pozornego zetknięcia nieba i ziemi, ale również jest to zasięg myślo­wy, zasięg wiedzy i możliwości. Ważne jest dla mnie doświadczanie współpracy z miejscem, konsekwencja znaczeń zmieniających kon­tekst przestrzenny. Zajmują mnie rozważania nad psychologicznymi aspektami widzenia i dostrzegania, którym podporządkowuję różne media ekspresji.

Stan wewnętrzny” to wystawa o emocjach, jakie wyzwala w człowieku podróż, oczekiwanie, inni ludzie, a przede wszystkim czas charakteryzujący się innymi długościami związanymi ze stanem emocjonalnym. W kategoriach spontanicznego postrzegania przestrzeń dla człowieka ma różne wzorce, wg których orientuje się: relacje wewnątrz – na zewnątrz, daleko – blisko, razem – osobno. Analizując psychologię postrzegania, dostrzegamy procesy elementarnej organizacji opierającej się na wyznaczaniu centrów, kierunków, dróg.

Znaleziona przeze mnie mapa świata z 1612 roku, wykonana przez Ottavio Pisani, włoskiego astronoma, jest inspiracją do rozważań nad poszukiwaniami ludzkiej myśli wyrastającymi na nieustającej chęci poznawania świata. Rozwój nauki, geometrii, matematyki ma wpływ na rozumienie i odczuwanie człowieka w świecie.

Katarzyna Kujawska – Murphy

Dodaj komentarz