You are currently viewing KATARZYNA KUJAWSKA-MURPHY / MIĘDZY BYTEM A NIEBYTEM / DOKUMENTACJA INSTALACJI Z LAT 1996-2022

KATARZYNA KUJAWSKA-MURPHY / MIĘDZY BYTEM A NIEBYTEM / DOKUMENTACJA INSTALACJI Z LAT 1996-2022

Katarzyna Kujawska-Murphy
Między bytem a niebytem
Odsłona prac retrospektywnych
dokumentacja instalacji z lat 1996-2022

wystawa
7.07 – 15.08.2022
Mała Sala / Centrum Aktywności Twórczej Ustce

 

Ekspozycja wskazuje na główne treści artystyczne działań Katarzyny Kujawskiej-Murphy, a mianowicie na przestrzeń i czas w kontekście psychofizjologii postrzegania, co wizualizuje się instalacjami do-przestrzennymi. Artystka eksploruje też społeczne aspekty egzystencji człowieka w psychologii miasta i antropologii. Człowiek w przestrzeni i czasie – to główna teza prac artystki.

Interwencje wizualne w percepcji postrzegania znanych rzeczywistości, uzyskane za pomocą działań opierających się na zależnościach znanych nam z psychofizjologii widzenia, także psychologii człowieka – wprawiają odbiorcę w stan namysłu nad symetrią – fizyczną, mentalną, ukazaną w różnych kontekstach: zachwiania, jej braku, odbicia. Zjawisko „braku” ukazne w instalacjach Katarzyny Kujawskiej-Murphy od 1996 do bieżącego roku wizualizuje się jako stany pomiędzy i rozdzielenia, jak instalacja „Rozdzielone klamki”, „Otwarcie ściany”, „Ukryte kolory”. Instalacje, rzeźby reprezentują świat i jego dynamikę życia, ale też entropii, centrum dla przestrzeni, czasu i życia; reprezentują nieustanny ruch, przemieszczanie się psychodynamikę człowieka fragmentarycznego – scalonego w całość dzięki własnej pamięci.

Dodaj komentarz