You are currently viewing Katarzyna Kujawska-Murphy / „5:15 p.m.” (Zmieniam perony)

Katarzyna Kujawska-Murphy / „5:15 p.m.” (Zmieniam perony)

Katarzyna Kujawska-Murphy

„5:15 p.m.”
(Zmieniam perony)

Wernisaż
7.07.2022 / 18.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Wystawa
7.07 – 31.08.2022
Galeria Kameralna w Słupsku

GALERIA KAMERALNA

Głównym polem badań artystycznych Katarzyny Kujawskiej-Murphy jest przestrzeń i czas w kontekście psychofizjologii postrzegania. Wizualizowane jest to instalacjami do-przestrzennymi. Artystka eksploruje też społeczne aspekty egzystencji człowieka w psychologii miasta. Bliska jej estetyka modernizmu i konstruktywizmu oraz sztuka video lat 60. i 70. charakteryzuje jej działania rysunkowe, instalacje i filmy. W szkicu towarzyszącym projektowi wystawy Katarzyna Kujawska-Murphy pisze: „Wizualna komunikacja rozumiana jako krytyczny skrót myślowy utożsamia moralne wartości opierające się na zależności człowieka od rzeczywistości, przestrzeni i czasu. Wysiłki jej zrozumienia lub czucia, w wieloelementowej ekspozycji, zamierzam analizować poprzez redefinicję przestrzeni w stan umysłu. Szczególną uwagę wskazuję na czas, kiedy jest konieczne wykonanie jednocześnie kilku różnych działań fizycznych i mentalnych, co powoduje konstatacje na temat odczuwania entropii i przemijania. Wystawa „5:15 p.m.” implikuje obecność i nieobecność jednocześnie, a odbiorca dokonuje kolejnego, własnego rozumienia przekazu. Podczas specyficznej godziny: 5:15 – w percepcji człowieka dokonuje się jednocześnie kilka – często sprzecznych – mentalnych i fizycznych decyzji. Około 5:15 dokonują się także dzienne zmiany chemii mózgu. Jest to moment graniczny – cezura: nie wiadomo czy dzieląca lepsze od gorszego czy gorsze od lepszego. Wystawa wizualizuje przesunięcia porządków w codzienności człowieka. Instalacje oscylują wokół napięć obiektów poddanych fizyce, grawitacji i psychofizjologii widzenia. Pożądanie za nieobecnym – jest bodźcem silnie motywującym”.

Katarzyna Kujawska-Murphy jest absolwentką dwóch uczelni artystycznych: Central Saint Martin’s College of Art and Design w Londynie i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz), gdzie jest kierownikiem I Katedry Rysunku i prowadzi zajęcia na Wydziale Malarstwa i Rysunku. W 2010 r. otrzymała odznaczenie państwowe: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jest laureatką Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (Ogólnopolski Przegląd Malarstwa, Promocje’97, Legnica – Najlepszy Dyplom). Uczestniczyła jako prelegent w międzynarodowych sympozjach, m. in. w Columbia University oraz w School of Visual Arts w Nowym Jorku, gdzie w kooperacji z Fundacją Kościuszkowską zrealizowała projekt i wystawę: „Cisza w zwolnionym tempie” w Lou Reed Studio w Westbeth. Wystawia w Polsce, za granicą, głównie w Anglii, Japonii, Korei Południowej, Niemczech (m.in. BAUHAUS School-Dessau), Włoszech, USA, Ukrainie, Taiwanie. Jest kuratorką wystaw międzynarodowych, m.in. Regeneracji Zapomnianych Dzielnic Poznania, festiwali artystycznych we współpracy z ośrodkami w Londynie, Berlinie i Osace. Od 20 lat promuje polską sztukę współczesną za granicą, głównie w Japonii.

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Burmistrz Miasta Ustka 
Jacek Maniszewski

Dodaj komentarz