JOASIA DUDEK / Zielniki Słowińskie – rzeźba społeczna

Dofinansowano ze środków programu własnego

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2024
pochodzących z budżetu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania: Zielniki słowińskie – rzeźba społeczna

Wartość dofinansowania: 51 300,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 57 000,00 zł

Projekt „Zielniki Słowińskie – rzeźba społeczna” Joasi Dudek jest dedykowany Słowińcom – dawnym mieszkańcom północno – wschodniej części województwa pomorskiego. Artystka po konsultacjach z pracowniczkami i pracownikami oddziałów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz eksploracji historii związanej ze Słowińcami użyje do wykonania rzeźby materiału właściwego Słowińcom czyli torfu i ziemi oraz zasieje na jego powierzchni łąkę kwietną. Artystka wykona zbiór prostopadłościanów z torfu i ziemi o wysokości postury człowieka zarówno dziecka i dorosłego. Na powstałych obiektach zostaną zasiane zioła i kwiaty rosnące na tych terenach i uprawiane przez Słowińców. Torf zostanie udostępniony przez Muzeum Pomorza Środkowego. Rzeźba może zmieniać swoje kształty pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych.


Data podpisania umowy: czerwiec 2024