You are currently viewing Jarosław Modzelewski, KILKANAŚCIE NOWYCH OBRAZÓW

Jarosław Modzelewski, KILKANAŚCIE NOWYCH OBRAZÓW

Jarosław Modzelewski
KILKANAŚCIE NOWYCH OBRAZÓW
Centrum Aktywności Twórczej, Ustka
28.05 – 12.07.2015

Wernisaż: 28 maja 2015, godz. 19.30

Jarosław Modzelewski – (ur. 8 października 1955 w Warszawie) – polski malarz, rysownik, pedagog.

Studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując 1980 dyplom w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był współzałożycielem „Gruppy” i uczestniczył we jej wystawach 1982-1983. Współredagował organ Gruppy „Oj dobrze już” (1984-1988).
Od 1982 pracuje jako pedagog w macierzystej uczelni. Na jesieni 1984 przebywał wraz z Markiem Sobczykiem na stypendium w Niemczech Zachodnich. W latach 90. prowadził, wspólnie z Markiem Sobczykiem i Piotrem Młodożeńcem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie.

W początkowym okresie twórczości tworzył obrazy abstrakcyjne, niekiedy posługując się szablonami. Malarstwo Modzelewskiego w  latach 80. operowało znakami i ideogramami, uproszczonymi motywami z szablonu (Szturmujące delfiny, 1981). W 1985 powstał cykl obrazów opartych na ilustracjach do podręczników języka rosyjskiego, prezentujących proste czynności  (n.p. Umywajetsia, Utirajetsia, Odiewajetsia, Stoit ).

W  l. 1986-1989 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) była bliska realizmowi, ale postacie drażniły niezwykłością, co osiągnięte zostało dzięki dublowaniu figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ukazaniu postaci w sytuacji niepewności, zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), oraz zabiegami z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Od 1989 powstają sceny figuralne  traktowane płasko i dekoracyjnie (Hygiene, W smutnym sklepie, 1989). W 1997 nastąpiła zmiana techniki malarskiej, z olejnej na temperową, która ożywiła płótna i umożliwiała swobodniejsze kształtowanie faktury, ale kompozycje nadal charakteryzowały się znacznym uproszczeniem, schematyzacją postaci osadzonych w pustych, abstrakcyjnych tłach.

Na przełomie 2001 i 2002 pojawiły się nowe wątki w twórczości artysty, prezentowane na wystawie Obraz jako wyraz obserwacji wnętrza kościelnego (Galeria Kordegarda w Warszawie) jako efekt  nowego obszaru zainteresowań wnętrzem kościołów, zwłaszcza prozaiczność kontrastująca z ich duchowym i sakralnym wymiarem.

W 2016 w gdańskiej Łaźni planowana jest wystawa: „Tabela Co? Czym? [ polityka ]”, która nawiązuje i jest rozwinięciem wystawy „Co? Czym?”,  pierwszego wspólnego projektu malarskiego Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka (którzy od 1984 realizują wspólne malowanie obrazów), pokazanego w tejże Łaźni w 2000 roku.

 

Dodaj komentarz