You are currently viewing Hetty Ann Laycock / W rytmie fali / wystawa

Hetty Ann Laycock / W rytmie fali / wystawa

WYSTAWA


Fot. Krzysztof Tomasik

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
/ ul. Zaruskiego 1a

Hetty Ann Laycock
W rytmie fali

Kuratorka
Weronika Teplicka

Dyscyplina / ceramika
Okres pobytu / maj – czerwiec 2024

Otwarcie wystawy i spotkanie z artystką

 Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
wstęp wolny

28.05.2024 / 17.00

wystawa
godz. 10.00 – 18.00 

29.05 – 2.06.2024*

* Obowiązują bilety wstępu do galerii

Projekt „W rytmie fali” ma na celu eksplorację wzajemnych powiązań pomiędzy naturą, a człowiekiem przez pryzmat bałtyckiego krajobrazu przybrzeżnego w Ustce. Obejmuje kontemplację biologicznych i fizycznych procesów zachodzących w krajobrazie: od budzenia się natury wiosną, po erozję kawałków drzewa wyrzuconych na plażę. Poprzez serię eksperymentów ceramicznych będę dążyć do uchwycenia i zarchiwizowania form oraz zachowań charakterystycznych dla krajobrazu, przyjmując filozofię porzucenia kontroli i pozwalając sobie na ciągły postęp w tworzeniu. Współpracując z materiałami organicznymi, które wchodzą w bezpośrednią interakcję z medium ceramicznym, mam nadzieję stworzyć „zatrzymane chwile” w pracy nad formą, reprezentujące złożone wzorce i relacje występujące w naturze. Opierając się na mojej wcześniejszej znajomości weneckiej laguny i krajobrazów Kornwalii i Yorkshire, wykorzystam to nowo odkryte zrozumienie do stworzenia serii polimorficznych rzeźb ceramicznych. Każda rzeźba będzie służyć jako metafora współczesnych ekosystemów, podkreślając kruchość i złożoność natury. Zapraszając obserwatorów do tworzenia nowych połączeń z naturą poprzez rzeźby, mam nadzieję podkreślić znaczenie naszego miejsca w tych skomplikowanych sieciach. Rezultatem projektu będzie motywacja do głębszego docenienia świata przyrody i naszych wzajemnych powiązań z nią. /Hetty Ann Laycock/

Hetty Ann Laycock

artystka wizualna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji i Falmouth University w Kornwalii, gdzie uzyskała stopnie naukowe w dziedzinie sztuk pięknych i dekoracji. Zaangażowana w serię wystaw, podczas których przemieszczała się między Anglią, Włochami, Chinami, a teraz także Polską. Hetty Ann Laycock jest obecnie członkinią stowarzyszenia kulturalnego Zolforosso z siedzibą w Wenecji we Włoszech. W praktyce artystycznej bada organiczny krajobraz w jego formalnych, relacyjnych i materialnych aspektach. Łącząc doświadczenia ze sztuki, nauki i architektury, artystka przekazuje w swoich pracach holistyczną wizję zjawisk, zachęcając nas do dostrzeżenia złożoności, współzależności i kruchości ekosystemów. Poprzez środowiskowe ćwiczenia koegzystencji, bliskości i troski, artystka bada potencjał ceramiki w promowaniu bioróżnorodności i równowagi ekologicznej, eksplorując sztukę i naukę biomimikry w praktyce rzeźbiarskiej.