You are currently viewing BIENNALE SZTUKI MŁODYCH / RYBIE OKO 10

BIENNALE SZTUKI MŁODYCH / RYBIE OKO 10

Na 10. edycję biennale wpłynęło 185 zgłoszeń

Jury w składzie:
Dobromiła Błaszczyk
Sebastian Cichocki
Roman Lewandowski
Adam Mazur
Edyta Wolska

wyłoniło 18 uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do wystawy:

Michalina Bigaj
Katarzyna Bogusz
Agata Cieślak
Piotr Desperak
Joanna Dudek
Ewelina Figarska
Agata Jarosławiec
Daniel Kotowski|
Nadia Markiewicz
Piotr Mlącki
Horacy Muszyński
Sara Piotrowska i Maciej Szczęśniak (kolektyw)
Laura Radzewicz
Justyna Smoleń
Piotr Urbaniec
Kamila Walendykiewicz
Dawid Wojtalewicz
Katarzyna Wyszkowska

Lista nagrodzonych artystów:

1. Nagroda Główna Grand Prix w wysokości 20.000,00 zł. Zdobywczyni nagrody otrzymuje także zaproszenie na miesięczną rezydencję i wystawę w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce w 2023 r. – Nadia Markiewicz

2. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 10.000,00 zł – Agata Cieślak

3. Dwa wyróżnienia w wysokości po 1.000,00 zł – Katarzyna Bogusz i Laura Radzewicz
 

BIENNALE SZTUKI MŁODYCH RYBIE OKO 10

Wystawa oraz otwarte autoprezentacje laureatów

OTWARTE AUTOPREZENTACJE
LAUREATÓW BIENNALE

5.10.2022 / 12.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

OTWARCIE BIENNALE
6.10.2022 / 18.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

wystawa
7.10 – 30.12.2022
Galeria Kameralna / Partyzantów 31a w Słupsku /
Centrum Aktywności Twórczej / Zaruskiego 1a w Ustce /

Kuratorzy / Edyta Wolska, Roman Lewandowski

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 10” to cykliczny projekt o charakterze konkursu, który posiada ponad 20-letnią tradycję. Specyfiką biennale jest interdyscyplinarny charakter prezentowanych prac oraz przekrój wiekowy twórców (do 35-go roku życia). Prezentowane na wystawie prace są wykonane zarówno w tradycyjnych mediach, jak i z użyciem multimediów, w tym również sztuki efemerycznej. Wystawa pokonkursowa ma z założenia prezentować twórczość młodych, debiutujących na scenie artystycznej twórców. Przedsięwzięcie ma na celu ukazanie jak najbardziej reprezentatywnego wachlarzu najnowszych tendencji zachodzących w polskiej sztuce, a zwłaszcza zaprezentować jej wieloaspektowość, odmienność punktów widzenia i akceptację szeroko rozumianej kulturowej tolerancji. Organizatorzy chcą także zwrócić uwagę na dzieła komunikujące ważne społecznie tematy, które konstytuują naszą narodową tożsamość. Wielką wartością biennale jest wyłonienie w drodze konkursu prac absolwentów uczelni z całego kraju, którzy mieszkają zarówno w dużych centrach artystycznych, jak i na peryferiach. Istotnym celem projektu jest także konfrontacja dzieł oraz młodych artystów z wybitnymi krytykami i teoretykami sztuki w ramach spotkań, indywidualnych autoprezentacji oraz panelu dyskusyjnego z udziałem autorytetów polskiej krytyki artystycznej. Wielkim atutem przedsięwzięcia jest możliwość prezentacji sztuki współczesnej dla społeczności zamieszkującej w subregionie słupskim, który mieści się poza centrami wielkich ośrodków (Gdańsk, Szczecin).

Harmonogram biennale przewiduje otwarte dla publiczności autoprezentacje uczestników, które odbędą się 5 października 2022 r. od godz. 12.00 w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Otwarcie wystaw i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 października 2022 r. w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce o godz. 18.00.

W ramach projektu prezentowane są 2 wystawy zbiorowe, zorganizowane w salonach wystawienniczych: Galeria Kameralna (Słupsk) oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

Zdjęcia / Krzysztof Tomasik

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Burmistrz Miasta Ustka 
Jacek Maniszewski

Patronat medialny

Sponsorzy

Dodaj komentarz