You are currently viewing BIENNALE SZTUKI MŁODYCH „RYBIE OKO 10″

BIENNALE SZTUKI MŁODYCH „RYBIE OKO 10″

BIENNALE SZTUKI MŁODYCH RYBIE OKO 10
Wystawa oraz otwarte autoprezentacje laureatów

 

OTWARTE AUTOPREZENTACJE LAUREATÓW BIENNALE
5.10.2022 / 12.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

OTWARCIE BIENNALE
6.10.2022 / 18.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

wystawa
7.10 – 30.12.2022
Galeria Kameralna / Partyzantów 31a w Słupsku /
Centrum Aktywności Twórczej / Zaruskiego 1a w Ustce /

Kuratorzy / Edyta Wolska, Roman Lewandowski

 

Na 10. edycję biennale wpłynęło 185 zgłoszeń.

Jury w składzie:
Dobromiła Błaszczyk
Sebastian Cichocki
Roman Lewandowski
Adam Mazur
Edyta Wolska
wyłoniło 18 uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do wystawy:

 1. Michalina Bigaj
 2. Katarzyna Bogusz
 3. Agata Cieślak
 4. Piotr Desperak
 5. Joanna Dudek
 6. Ewelina Figarska
 7. Agata Jarosławiec
 8. Daniel Kotowski
 9. Nadia Markiewicz
 10. Piotr Mlącki
 11. Horacy Muszyński
 12. Sara Piotrowska i Maciej Szczęśniak (kolektyw)
 13. Laura Radzewicz
 14. Justyna Smoleń
 15. Piotr Urbaniec
 16. Kamila Walendykiewicz
 17. Dawid Wojtalewicz
 18. Katarzyna Wyszkowska

Lista nagrodzonych artystów:

1. Nagroda Główna Grand Prix w wysokości 20.000,00 zł. Zdobywczyni nagrody otrzymuje także zaproszenie na miesięczną rezydencję i wystawę w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce w 2023 r. – Nadia Markiewicz

2. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 10.000,00 zł – Agata Cieślak

3. Dwa wyróżnienia w wysokości po 1.000,00 zł – Katarzyna Bogusz i Laura Radzewicz

 

 

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 10” to cykliczny projekt o charakterze konkursu, który posiada ponad 20-letnią tradycję. Specyfiką biennale jest interdyscyplinarny charakter prezentowanych prac oraz przekrój wiekowy twórców (do 35-go roku życia). Prezentowane na wystawie prace są wykonane zarówno w tradycyjnych mediach, jak i z użyciem multimediów, w tym również sztuki efemerycznej. Wystawa pokonkursowa ma z założenia prezentować twórczość młodych, debiutujących na scenie artystycznej twórców. Przedsięwzięcie ma na celu ukazanie jak najbardziej reprezentatywnego wachlarzu najnowszych tendencji zachodzących w polskiej sztuce, a zwłaszcza zaprezentować jej wieloaspektowość, odmienność punktów widzenia i akceptację szeroko rozumianej kulturowej tolerancji. Organizatorzy chcą także zwrócić uwagę na dzieła komunikujące ważne społecznie tematy, które konstytuują naszą narodową tożsamość. Wielką wartością biennale jest wyłonienie w drodze konkursu prac absolwentów uczelni z całego kraju, którzy mieszkają zarówno w dużych centrach artystycznych, jak i na peryferiach. Istotnym celem projektu jest także konfrontacja dzieł oraz młodych artystów z wybitnymi krytykami i teoretykami sztuki w ramach spotkań, indywidualnych autoprezentacji oraz panelu dyskusyjnego z udziałem autorytetów polskiej krytyki artystycznej. Wielkim atutem przedsięwzięcia jest możliwość prezentacji sztuki współczesnej dla społeczności zamieszkującej w subregionie słupskim, który mieści się poza centrami wielkich ośrodków (Gdańsk, Szczecin).

Harmonogram biennale przewiduje otwarte dla publiczności autoprezentacje uczestników, które odbędą się 5 października 2022 r. od godz. 12.00 w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Otwarcie wystaw i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 października 2022 r. w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce o godz. 18.00.

W ramach projektu prezentowane są 2 wystawy zbiorowe, zorganizowane w salonach wystawienniczych: Galeria Kameralna (Słupsk) oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

Zdjęcia / Krzysztof Tomasik

Dodaj komentarz