You are currently viewing Bartosz Kokosiński / POZOSTAJĘ TYM SAMYM, CHOĆ SIĘ ZMIENIŁEM

Bartosz Kokosiński / POZOSTAJĘ TYM SAMYM, CHOĆ SIĘ ZMIENIŁEM

BARTOSZ KOKOSIŃSKI
Pozostaję tym samym, choć się zmieniłem


Kurator / Roman Lewandowski

Wernisaż online na naszym FB
11.02.2021 / 18.00

Wystawa
11.02 – 31.03 2021
Baszta Czarownic / al. F. Nullo 8 w Słupsku

Baszta Czarownic 

Najnowsza wystawa prac Bartosza Kokosińskiego „Pozostaję tym samym, choć się zmieniłem” nawiązuje w tytule do motta żyjącego na przełomie XX i XX Alfred Jarry’ego, francuskiego pisarza, dramaturga i ekscentryka, a przede wszystkim twórcy patafizyki. Żyjący sto lat później Bartosz Kokosiński w swojej twórczości, podobnie jak Jarry zajmuje się dekonstrukcją i rekonstrukcją prawd oraz sprzeczności, jakkolwiek transponuje je na język sztuk wizualnych. Głównym obszarem aktywności warszawskiego artysty jest abstrakcyjne malarstwo, chociaż w sposób znaczący odwołuje się do tradycyjnych gatunków jak m.in. pejzaż czy martwa natura, które Kokosiński poddaje jednak hybrydyzacji, ostatecznie pokazując prace ewidentnie intermedialne. Jego twórczości już od czasów studiów towarzyszy metajęzykowa refleksja, koncentrująca się na kluczowych dla współczesnego malarstwa problemach ograniczeń i napięć powstających na styku tego, co konceptualne i materialne, a także prezentowane i reprezentowane. Bartosz Kokosiński pracuje cyklami, co sprawia, że istotne są dlań poszczególne artefakty oraz tematy, które poddaje repetycji i reprodukcji, jak i ich holistyczny wymiar w rozumieniu „dzieła totalnego”. Co warte podkreślenia – artysta, począwszy od dyplomu, samodzielnie podąża za swoimi intelektualnymi inklinacjami i intuicjami. Dlatego jego twórczość stanowi niepowtarzalny fenomen, w którym przenikają się poddawane powtórzeniu motywy, media i konwencje, a do tego dochodzi jeszcze problematyka meta-artystyczna, ponieważ rozważania dotyczące języka sztuki są immanentną częścią refleksji tego artysty. Na słupskiej wystawie zostaną zaprezentowane powstałe w ostatnich kilku latach prace, które reprezentują różnorodne media i estetyki, chociaż konstytuują (ir)racjonalną i konsekwentną narrację.

Bartosz Kokosiński mieszka i pracuje w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 2009 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka i Witolda Stelmachniewicza. Należał do krakowskiej grupy Silnia. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2007, 2012) oraz laureatem Nagrody Fundacji Elizabeth Greenshields (Kanada, 2006). W 2003 r. został wyróżniony na 41. Biennale „Bielska Jesień” (wyróżnienie regulaminowe, wyróżnienie redakcji patronackich „ARTLUK”, „EXIT”, „OBIEG”). W 2014 r. zajął I miejsce w rankingu młodych artystów „Kompas Młodej Sztuki”. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych: Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Zachęcie Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Burmistrz Miasta Ustka 
Jacek Maniszewski

Dodaj komentarz