You are currently viewing ARCHIMETRIE / WYSTAWA ZBIOROWA / GALERIA KAMERALNA W SŁUPSKU, CAT W USTCE

ARCHIMETRIE / WYSTAWA ZBIOROWA / GALERIA KAMERALNA W SŁUPSKU, CAT W USTCE

Zbigniew Blukacz
Janina Janicka Grabowska
Iwona Rozbiewska
Urszula Ślusarczyk

Kurator / Roman Lewandowski

Wernisaż
12.10.2023 / 19.00
Centrum Aktywności Twórczej
 w Ustce / Zaruskiego 1a

Wystawa
12.10 – 27.12.2023
Galeria Kameralna
 w Słupsku / Partyzantów 31a
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce / Zaruskiego 1a

 

GALERIA KAMERALNA

CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Zdjęcia / Krzysztof Tomasik

To projekt zbiorowej wystawy, która ma z założenia przedstawiać problematykę szeroko rozumianej estetyki aglomeracji i porządkującego go języka geometrii. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że historia, forma i sposób organizacji miasta są komponentami większej rzeczywistości społecznej, która – podobnie jak cała kultura – posiada znakowy i relacyjny charakter, co w konsekwencji sprawia, że możemy traktować miasto jako przestrzeń pisma (bądź tekstu) „ogólnego”. Miasto w tym rozumieniu jest tekstualną i semiotyczną strukturą, którą powołują do życia indywidualne oraz zbiorowe podmioty. Jest rzeczą symptomatyczną, że prezentowane na wystawie prace nie są dziełami jednoznacznie realizującymi się w duchu abstrakcji, gdyż intencją ich autorów jest również poszukiwanie związków z otoczeniem i środowiskiem miejskim, a zatem także z architekturą oraz urbanistyką. Porządkami scalającymi zarówno dzieła jak i tematy prac są redukcja, ascetyzm oraz repetytywność.

 

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Burmistrz Miasta Ustka 
Jacek Maniszewski

Dodaj komentarz