You are currently viewing Alicja Żebrowska & Jacek Lichoń / Infiltron

Alicja Żebrowska & Jacek Lichoń / Infiltron

Alicja Żebrowska
Jacek Lichoń

INFILTRON

17.09.2015 / 16.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Projekt Infiltron powstaje od końca 1997 roku i polega na wyznaczonym przez jego autorów sposobie uczestnictwa w rytuałach różnych dziedzin życia społecznego.
Proces powstawania dzieła przebiega na czterech poziomach:

INFILTRACJA – to uczestnictwo artystów w rytuałach oraz w zrytualizowanych czynnościach danej kultury. Podstawową zasadą jest przestrzeganie obowiązujących reguł i przyjętych form w trakcie przebiegu tych wydarzeń, przy jednoczesnym wprowadzaniu własnych elementów modyfikujących (np. stroje). Infiltracja jest autonomicznym rodzajem działania artystycznego, spokrewnionym z akcjonizmem.
INWIGILACJA – to zapis relacji między autorami w kontekście powstającego dzieła.
FALSYFIKACJA – to permantna kontestacja przebiegu działań.
UPŁYNNIANIE – to metoda prezentacji projektu.

Przykłady zakresu Infiltracji:

– rytuały urzędowe
śluby cywilne w USC, rozwody i rozprawy pojednawcze w sądzie, zmiana nazwisk, wymiana dowodów osobistych, pobieranie odpisów aktów ślubu i urodzin i rozwodów, składanie pozwów rozwodowych
– rytuały instytucji religijnych
pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę ,ceremonie ślubne różnych wyznań – katolickie, prawosławne, protestanckie, ewangelickie ; formalności urzędowe związane z zawieraniem ślubów, katolickie lekcje przedmałżeńskie, przysięga na krzyż , uzyskanie dyspensy z Kurii Metropolitarnej ,chrzest i Nadanie Ducha w Kościele Mormonów, Przekazanie Planu Komórkowego u Raelian , medytacja u Różokrzyżowców, msza w Kościele Zielonoświątkowców , rytuał przejścia na inną religię – prawosławie , rytuały szamańskie, medytacja Zen , komunia w Misji Czaitanii, wykład Kabały, msza Adwentystów Dnia Siódmego.
rytuały kulturowe
uczestnictwo w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestnictwo w konferencji otwierającej festiwal z udziałem grupy VOINA, mecz w szachy w strefie kibica podczas meczu Polska -Rosja w piłkę nożną.
– rytuały naukowe/paranaukowe
izolacja DNA plazmidowego wysokiej czystości na Politechnice Łódzkiej, przystąpienie do Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego i rytuał obserwacji ptaków cykl 10 testów projekcyjnych Szondiego (psychologia).
– rytuały polityczne
wybory do sejmu, senatu,   Parlamentu UE, referendum akcesyjne do UE, demonstracja w obronie IPN, demonstracja w rocznice katastrofy w Smoleńsku, demonstracja w dniu Święta Niepodległości 11 Listopada, demonstracja w rocznicę pogrzebu prezydenta Kaczyńskiego na Wawelu, demonstracja w obronie Młynówki Królewskiej, mężowie zaufania w ramach Ruch Kontroli Wyborów

rytuały wewnętrzne Infiltronu
Udział w Dziele Innego Artysty: gotowanie książek Timo Bergera, scena otwarta Siggiego Hofera, Oświadczyny Liliany Piskorskiej. Poszukiwanie Źródeł: Młynówka w Krakowie, Biała Przemsza, San, Łyna, Złota Łącza, Biała, Bystrzyca.

UPŁYNNIANIE jest konsekwencją określenia INFILTRONU jako dzieła otwartego. Polega na prezentacji wcześniejszych działań, w ramach nowej INFILTRACJI co powoduje iż prezentacja dzieła jest jego tworzeniem. Natomiast proces FALSYFIKACJI generuje za każdym razem nowe metody UPŁYNNIANIA.

Dotychczas odbyły się:

  1. Upłynnianie Infiltronu na Turbaczu, Projekcja na Grzybobraniu
  2. Upłynnianie Infiltronu w ramach wystawy Witajcie w Mediach, Infiltracja rytuału Nabożeństwa Majówkowego w strojach Tadżyckich – Transmisja, Królikarnia, Warszawa
  3. Upłynnianie Infiltronu na Zaduszkach, Cmentarz Rakowicki w Krakowie
  4. Upłynnianie Infiltornu Jako Artist Talk, klub Od Nowa, Toruń
  5. Upłynnianie Infiltronu W Formie Transmisji Zwrotnych , jednoczesne projekcje w 4 miastach: na festiwalu Alternative Now WRO 2011, Wrocław, w Lubelskiem Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, na Wydziale Matematyki Politechniki Toruńskiej, w Galerii Spichrz 7 na Wyspie Spichrzów w Gdańsku

=========================================================================

OPIS UPŁYNNIANIA INFILTRONU JAKO DROGA KRZYŻOWA

Od 2012 roku realizowane jest Upłynnianie Infiltronu Jako Droga Krzyżowa.

Podstawową formą jest Stacja, będąca projekcją synchronów wideo lub instalacją wideo.
Każda ze stacji łączy prezentację naszych poprzednich działań z nowymi Infiltracjami związanymi z lokalizacją każdego z BWA. Nowe Infiltracje opierają się na idei docierania za pomocą źródeł rzek do źródeł historycznych danego miasta. Tworząc sieć wodną budujemy jednocześnie sieć powiązań historycznych, kulturowych budując ostateczną artystyczną transgresję miejsca – galerii, miasta i całego regionu.

Dotychczas miało miejsce pięć Stacji:

Stacja I –   Kraków Mógł Być Drugą Wenecją
GSW Bunkier Sztuki
Kraków. Zawierała materiały z naszych infiltracji w Szkole Różokrzyża, Kościele Mormonów, Misji Czaitanii i wykładów/medytacji Zen oraz nową akcję poszukiwania źródeł – w tym wypadku Młynówki Królewskiej – sztucznego kanału który od średniowiecza do potopu szwedzkiego zasilał Kraków w wodę z Rudawy.

Stacja II – Antymisyjność
BWA Galeria Sztuki Olsztyn
awierała Infiltracje: rytuały ślubne, wybory polityczne, test psychologiczny Szondiego, Inwigilacje. Drugim montażem były Infiltracje związane z regionem – poszukiwania źródeł rzeki Łyny, a w kontekście historycznym losy plemion Prusów mieszkających na tych terenach i wytępionych przez Krzyżaków.

Stacja III – Protofabuła/Protozwiązki
BWA Zielona Góra
Zawierała dwa filmy : Protofabułę – film pokazujący na zasadzie różnych asocjacji cały przekrój Infiltracji z lat 1997-2010 oraz Protozwiązki – film powstały w całości z materiałów nakręconych w Zielonej Górze, w szczególności : dziejów rzeki Złotej Łączy, losów nowych mieszkańców którzy po 1945 roku przybyli z Kresów, pradziejów regionu – badań nad kulturą łużycką, odradzającego się winiarstwa.

Stacji IV – Nierzeczywistość Obserwacji
Galeria Miejska BWA Bydgoszcz
Zawierała Infiltracje : Zespół Obserwacyjny Ptaków oraz materiały nagrane w rejonie Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rzeki Brdy i dziejów Bydgoszczy na przestrzeni wieków. Od źródeł i cieków wodnych docieramy do źródeł historycznych danego miasta i okolicy. Odkrywając we własny sposób lokalną sieć wodną, która nieustająco podlega erozji naturalnej oraz destrukcyjnej ingerencji człowieka, natrafiamy jednocześnie na niespodziewane i zapomniane związki z których budujemy sieć powiązań historycznych i kulturowych. W procesie geograficzno-historyczno-semantycznej penetracji poddanej dodatkowo artystycznej transgresji powstaje dziwna interdyscyplinarna mapa wydarzeń.

Stacja V – MESZ
Galeria Bielska BWA Bielsko-Biała
Zawierała Infiltracje: Szamanizm, Kabała, Zaduszki, Poszukiwanie źródeł Białej, Rekonesans w rejonie Bielska-Białej.
Tytuł stacji – MESZ, odnosi się do pogranicznego i wielokulturowego charakteru regionu i jest anagramem powstałym od słowa „Mesjasz” według kabalistycznej zasady Notarikonu.
Nawet powierzchowne poznanie historii Bielska-Białej, ukazuje unikalny, hybrydalny charakter tego miejsca, który, ma się wrażenie, wpływa również na sposób odczytywania także przyrody przez jego mieszkańców. Zafascynowani tym zjawiskiem odnaleźliśmy analogie i asocjacje w różnych przejawach kulturowej tradycji miasta, które inspirują do przemyśleń czy znając przeszłość da się przewidzieć co czeka nas w przyszłości.

Obecnie realizowana jest:

Stacja VI – Wampiryzm Voyeurystyczny
Galeria Labirynt Lublin
Zawiera Infiltracje: Udział w dziele Oświadczyny Liliany Piskorskiej, Inrytuał Polowanie Kamerami, Zespół Obserwacyjny Ptaków, Rekonesans na terenie województwa lubelskiego, Poszukiwanie Źródeł Bystrzycy.
Koncepcja Stacji, której reprezentacją są dwie instalacje wideo, powstała na bazie wymyślonej przez nas idei wampiryzmu voyeurystycznego.
Wykorzystując, dzisiaj już odległy od pierwotnych, szeroki zakres znaczeń tych kategorii, dokonujemy ich fuzji i kreujemy własny kod interpretacyjny. Osiągamy to, kierując się zasadą altruizmu estetyczno-intelektualnego, która jest główną cechą naszego wampiryzmu voyerystycznego. Sposób plastycznego wizualizowania scen, wybór tematyczny, budowanie asocjacji pomiędzy poszczególnymi filmami, przebiegające według takiej zasady, służy wykreowaniu nowego pola wizualnego. Zawłaszczenie obrazu, jego nowa kreacja oraz włączenie w nią odbiorców ma charakter idealistyczny, donacyjny, alterocentryczny. Charytatywność staje się więc unikalną, niezbywalną jakością relacji rzeczywistość – sztuka – widz – post-rzeczywistość, aktywowaną w czasie pokazu.

 

 

 

Dodaj komentarz