You are currently viewing Adina Bar-on Performance

Adina Bar-on Performance

Adina Bar-on Performance

Serdecznie zapraszamy na Letnie spotkania ze sztuką performance w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej:

Adina Bar-on „40X40 / Sentenced to Life” (Skazana na życie)

Pionierka sztuki performance w Izraelu. Urodziła się w 1951 roku w Kibucu Kfar Blum,
w Izraelu. Poszukiwania performatywne Adiny dotyczą przede wszystkim dyskursu identyfikacji. Bardzo często jej prace poświęcone są – jak sama pisze – jednocześnie „konfliktom tożsamości i tożsamościom skonfliktowanym”. Jako artystka wybrała sztukę działań, przez którą potrafi wykreować w widzu zarówno sprzeczne myśli, jak dwoiste
i przeciwstawne afekty. Prowokuje i zachwyca. Reżyseruje w duszy widzów subtelne stany empatii, ostry krytycyzm i szybki ruch myśli. Jest aktywną performerką od 1973;  zaczęła podczas studiów na Bezalel – Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania w Jerozolimie. Przez tego czasu przedstawiała swoje prace we wszystkich najważniejszych galeriach i muzeach sztuki w Izraelu. Jej działania często noszą wyraźne akcenty polityczne i są dialogiem z tym, co społeczne. Są kontekstualne. Wiele podróżuje pokazując swoje performance  na całym świecie i prowadzi zajęcia dla studentów w zakresie komunikacji wizualnej. W 2001 roku została laureatką prestiżowej nagrody American Israel Cultural Foundation. W tym samym roku ukazała się też monografia poświęcona jej twórczości – „Adina Bar-On, Performance Artist”
.

Dodaj komentarz