Karolina Zdunek
OBRAZY

Galeria Kameralna
18 października - 18 listopada 2007

IMG_5499 IMG_5500 IMG_5501 IMG_5505 IMG_5506 IMG_5510 IMG_5515 IMG_5517
IMG_5522 IMG_5523 IMG_5539 IMG_5540 IMG_5544 IMG_5545 IMG_5554

Twórczości Karoliny Zdunek zdaje się patronować duch moskiewskiego Wchutemasu i jednego z jego twórców, El Lissitzky’ego, który w 1919 roku pisał, że artysta z odtwórcy przekształcił się w konstruktora nowego świata przedmiotów. Prace artystki sytuują się w przestrzeni pomiędzy abstrakcją a figuracją, ideałem i jego wcieleniem, doznaniem zmysłowym i intelektualną spekulacją. Fascynacja wczesnym modernizmem oraz jego idealizacja, zaowocowały serią „Bloków”. I znów wzór zaczerpnięty z codzienności, stał się pretekstem dla czysto malarskich rozważań. Blok, ikona PRL-u, modernistyczny ideał zbanalizowany i sprowadzony do miana zdehumanizowanej mieszkaniowej masówki, w interpretacji Karoliny zyskał swoje pierwotne piękno. Powierzchnię elewacji artystka sprowadziła do siatki rastra - regularnej struktury geometrycznych kształtów widzianych w perspektywicznym skrócie. Miejska szpetota została zastąpiona czystą formą, pozbawioną śladów ingerencji i bytności człowieka. Poszukiwanie ideału przyniosło kolejny cykl - obrazy linearne – dające iluzję przestrzeni i głębi, niosące tajemnicę niewidzialnych wnętrz kryjących się za załomami pasów grubo kładzionej farby. Wizjonerskie przestrzenie, każą znów wrócić myślą do modernistycznej wizji idealnego miasta i nowego społeczeństwa funkcjonującego niczym perfekcyjny, samonapędzający się mechanizm. Karolina tworzy własną architekturę, architekturę szklanych domów, niezbrukaną obecnością człowieka, ale stworzoną dla wirtualnej podróży jego zmysłów. Doznania jakie rodzą się podczas kontaktu z malarstwem Karoliny Zdunek, są doznaniami nie tylko wizualnymi, ale i cielesnymi. Artystka wciąga widza w głębię swoich obrazów, każąc mu wierzyć, że śni na jawie.

Agnieszka Rayzacher